Albpastrim kërkon të punësoj Specialiste të Burimeve Njerëzore 550 views

Job Expired

Albgroup udhëhiqet nga një staf ekspertësh që i dedikohen maksimalisht dhe me profesionalizëm sfidave dhe inovacionit të biznes në të cilin operon. Prandaj kërkojmë të rekrutojmë dhe zgjerojmë stafin tonë në Albgroup me Specialiste Burimesh Njerëzore
Detyrat dhe Përgjegjësitë
• Kryen procesin e rekrutimit të punonjësve duke ndjekur të gjitha hapat që nga publikimi i njoftimit, selektimi i CV- së, intervistimit dhe përzgjedhja
• Përgatit listëpagesën e punonjësve për në bank dhe sigurime
• Mban në mënyrë të vazhdueshme komunikim me drejtuesit e departamenteve me qëllim përmirësimin e ambientit të punës dhe garantimin e performancës së punonjësve të kompanisë
• Mirëmban dhe përditëson bazat e të dhënave dhe sistemet e departamentit të Burimeve Njerëzore
• Administron dosjet e personaleit dhe mirëmban dokumentat
• Harton dhe propozon paketa të kompensimit dhe benefitet e punonjësve
• Krijon dhe mbikqyr procesin e matjes së performances
• Përgjegjëse për raporte të ndryshme në lidhje me pagat dhe shpenzimet e punonjësve dhe detyrat të tjera në varësi të kërkesës së supervizorit

Kualifikimet

Edukimi: Diplomë Univeristare në Menaxhim Biznes, Finance, Juridik;

Eksperienca: +1 vite eksperiencë në të njëjtin pozicion.

Mosha : 30 – 45 vjeç

Aftësi të tjera:
• Njohuri dhe pervojë në kodin e punësimit, listëpagesa, kompensimin, planifikimin organizativ, zhvillimin e organizatës, marrëdhëniet me punonjësit, sigurinë, trajnime dhe zhvillimin etj
• Njohuri të mira kompjuterike dhe të paketes Microsoft Office.
• Gjuhë te huaja: Italisht, Anglisht ( gjuhe te tjera perbejne avantazh )

Ftojmë të gjithë personat e interesuar të na kontaktojnë dhe përcjellin CV – të e tyre në adresën e-mail : hrspecialist@albgroup.al / f.arifaj@albacademy.al
• Kontakt 0674010044

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 2 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Rruga/Zona Rr "Tish Daia",kompleksi Kika2, komuna E Parisit
  • Tel/Mob +355 (0) 672009257