Albgroup kërkon të punësoj 2 Shpërndarës 105 views

Albpastrim kërkon 2 shpërndarës
Përgjegjësitë kryesore :
– Bën shpërndarjen e mallrave sipas destinacioneve përkatëse
– Kontrollon mallin që merr nga magazina
– Firmos faturën në momentin që merr mallin
– Njofton përgjegjësin për çdo mall që i kalohet nga koleget
– Bën kthimet e mallit në magazinë
– Bën kthimet e pagesave të marra tek financa
– Kujdeset për të bërë rinovimin e dokumentave të mjetit brenda afatit
– Kujdeset që mjeti të jetë i pastër

Detyra të përgjithshme
– Shpërndarja në kohë e produkteve
– Marrja e pagesave nga klienti
– Dorëzimi e kohë e pagesave te arka

Ftojmë të gjithë personat e interesuar të na kontaktojnë dhe përcjellin CV – të e tyre në adresën e-mail : hrspecialist@albgroup.al / f.arifaj@albacademy.al

Kontakt 0674010044

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 2 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Rruga/Zona Rr "Tish Daia",kompleksi Kika2, komuna E Parisit
  • Tel/Mob +355 (0) 672009257