Agjent Shitje / Specialist Marketingu 349 views9 applications

Kompania: IVA Elektronik

Pozicioni i punes: Agjent Shitje / Specialist Marketingu
Te manaxhoje dhe te avancoje praktikat e marketingut dhe rritjen e bazes se klienteve te kompanise. Te propozoje dhe te zbatoje plane marketingu duke shfrytezuar kanalet egzistuese te shitjes dhe te gjeneroje kanale te reja komunikimi.

Detyra dhe pergjegjesi:

 • Te kontaktoje me telefon ne perditshmeri klientet e rinj potencial me objektivin e gjenerimit te shitjeve.
 • Te menaxhoje llogarite e kompanise ne mediat sociale si kanal i rendesishem shitje
 • Te krijoje dhe te postoje materiale informative dhe promovuese ne rrjetet sociale per te rritur prezencen e kompanise dhe produkteve.
 • Te ndjeki aktivitetin ne rrjetet sociale dhe te mbaj komunikim ne kohe reale me ndjeksit.
 • Te monitoroje, analizoje dhe raportoje per performancen e mediave sociale e te sugjeroj menyra me efektive per rritjen e ketij kanali komunikimi.
 • Te edukoje pjesen tjeter te stafit ne perdorimin e mediave sociale dhe te promovoje perdorimin e tyre brenda kompanise
 • Te gjeneroje dhe te perditesoje permbajtjen e informacionit ne web-faqen zyrtare te kompanise
 • Te propozoje, krijoje, manaxhoje dhe te ndjek zbatueshmerine e buxhetit vjetor per te gjitha aktivitetet marketing
 • Te mbaje kontakt te vazhdueshem me distributoret dhe te garantoje qe jane ne nje linje me politikat e marketingut/imazhit te kompanise. Te sugjeroje teknika per zgjerimin e rrjetit te distributoreve.
 • Te menaxhoje/implementoje kontratat marketing dhe te mbaje marredheniet me agjensite e reklamave si dhe mediat online/shtyp/TV/Radio, etj. Te negocioje per cmimet me te mira.
 • Te ndertoje materialet e komunikimit te brendshem si dhe ato te jashtem.
 • Panifikim strategjik dhe implementim per fushata Above the Line (ATL), Below the Line (BTL) dhe Through the Line (TTL).

Kerkesat dhe kualifikimet:

 • Te kete perfunduar shkollen e larte (preferohet Marketing, Ekonomik, Marredhenie me Publikun, Gazetari)
 • Te kete experienca te mepareshme te ngjashme
 • Te kete nivel profesional komunikimi verbal dhe drejteshkrimor.
 • Njohuri te mira te platformave te rrjeteve sociale (FB, Instagram, LinkedIn, YouTube)
 • Te jete i afte te punoj individualisht por edhe ne grup.
 • Te jete proaktiv dhe te tregoje iniciative.
 • Te zoteroj mire gjuhen Angleze.

Perbejne Avantazh:

 • Eksperience me Photo Editing/Graphic Design, Adobe Photoshop ose te ngjashme
 • Eksperience me Video Editing, ShotCut ose te ngjashme.
 • Eksperience me CRM
 • Eksperience me WordPress
 • Eksperience ne Call Center

Benefitet

 • Page baze kompetitive + Bonus per cdo shitje
 • Orar Fleksibel mengjesi. Shtune e Diele pushim
 • Mundesi pune dhe nga shtepia
 • Mundesi avancimi ne karriere

Kontakt: hr@ivaelektronik.com

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 6 Jobs
 • Location Albania, Tiranë
 • Rruga/Zona Rr. "Barrikadave", Kulla 8, Kati I Tirane, Albania
 • Tel/Mob 355(4)2220356
 • Profili Elektronike