Iva elektronik

Follow

This company has no active jobs

Iva elektronik

Company Information

  • Total Jobs 0 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Rruga/Zona Rr. "Barrikadave", Kulla 8, Kati I Tirane, Albania
  • Tel/Mob 355(4)2220356
  • Profili Elektronike

About Us

Shoqeria “IVA ELEKTRONIK” SHPK , eshte regjistruar person juridik me vendimin Nr.15388, date 10.07.1996, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, me seli ne Rr Barrikadave , Kulla 8 , Kati I, Tirane.

Nder realizimet kryesore nder vite permendim:

Instalime te Sistemeve te Alarmit dhe CCTV ne disa Muzeume te vendit.
Instalime te Alarmit ne disa Institucione Bankare si: Banka Qendrore,ABA, Banka Nderkombetare Tregtare, ProCredit Bank, PSHM etj.
Sistemi i pare CCTV ne Shqiperi ,per Policine , per per monitorimin e Qytetit te Korces, viti 1996.
Sistemi i pare ne Shqiperi CCTV me Fiber Optike, per Aeroportin Nene Tereza, viti 2007.
Sisteme Radio-link me Mikrovale per 8 Kompani te telefonise Rurale.
Sistemi i pare ne Shqiperi te radionderlidhjes TRUNK, viti 1996.
Sisteme radionderlidhje per shoqeri te ndryshme.
Tre Centrale Telefonik Rural ne perdorim te Firmes I.V.A Elektronik.
Kasa Regjistruese Fiskale per Bizneset.