Account Manager International 48 views

Job Expired
Info Business Solutions eshte duke rekrutuar:

Account Manager International


Detyra dhe Përgjegjësi

 • Ndjek dhe siguron që kompania po i përgjigjet sipas marrëveshjeve, nevojave dhe kërkesave të partnerëve ndërkombëtare.
 • Është pika kryesore e kontaktit me partnerët dhe trajton cdo problematikë me personat përgjegjës duke gjetur zgjidhjen optimale me qëllim mbajtjen e marrëdhënieve të forta dhe pozitive midis palëve.
 • Njeh shumë mirë portofolin e shërbimeve dhe produkteve të kompanisë me qëllim zhvillimin e biznesit me partnerët ekzistues dhe të kërkoje në mënyrë proaktive mundësi të reja për zhvillimin e biznesit dhe gjenerimin e të ardhurave.
 • Përdor rregullisht sistemet softëare qe kompania ka vene ne dispozicion me qellim ndjekjen sa më të saktë të kontratave të huaja sipas afateve dhe cilësisë së premtuar.
 • Përgjegjës për koordinimin e grupit të brendshëm të punës, gjatë gjithë aktivitetit me partnerët.
 • Përpilon raporte periodike menaxheriale.
 • Qendron i përditësuar me trendet e industrisë me qëllim propozimin e iniciativave të reja për të zhvilluar biznesin.

 Kërkesa dhe Kualifikime

 • Të ketë përfunduar studimet e larta universitare dhe pasuniversitare në degë si: Informatike, Informatike Ekonomike, Administrim Biznes ose ekuivalente.
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës italiane dhe asaj angleze, të folur dhe të shkruar.
 • Të ketë të paktën 2 vite eksperience në pozicion pune të ngjashme në marrëdhënie B2B.
 • Të ketë njohuri të përgjithshme në industrinë e IT (njohje të mira të zgjidhjeve ERP, CRM, BI)
 • Të ketë aftësi ekselente të komunikimit verbal dhe me shkrim.
 • Të ketë aftësi të mira negociuese dhe prezantuese.
 • Të ketë aftësi lidershipi.

Qualified candidates should submit the letter of interest, the updated CV and the copies of supporting documents including letters of reference, to one of the following email addresses: humanresources@infosoftgroup.com.al

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga 'Murat Toptani'
 • Profili Informatike/IT/Software