Würth Albania Shpk

Follow

Würth Albania Shpk has posted 1 job

Würth Albania Shpk

Information Company

  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Autostrada Tirane-Durres, Km. 11, Nd. 27, Kashar

Something About Company

Jemi pjesë e koncernit botëror WÜRTH-GROUP dhe njëra nga kompanitë lidere në Republikën e Shqipërisë. Merremi me shitjen dhe distribuimin
e produkteve për auto/cargo, metal, industri të drurit dhe ndërtimit (montim dhe elemente lidhëse për prodhim industrial, vegla të ndryshme dore,
vegla elektrike, motorike ose me bateri, pajisje mbrojtëse, bulona, materiale shpenzuese për industrinë automobilistike, elemente lidhëse për
mobilieri dhe karpentieri, produkte teknike-kimike etj).