University of New York Tirana

Follow

This company has no active jobs

University of New York Tirana

Company Information

  • Total Jobs 0 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona 21 Djetori
  • Tel/Mob +355 69 408 9201
  • Profili Arsim

About Us

UNYT është një universitet privat shumë-etnik i akredituar në Tiranë, Shqipëri, që ofron diploma amerikane,
themeluar që nga viti 2002. Ai përpiqet të sigurojë një inteligjencë, njohuri, aftësi dhe teknologji intensive.
Edukimi universitar që zhvendos përpjekjet, asetet intelektuale dhe burimet nga një mjedis lokal në një mjedis global nëpërmjet pjesëmarrjes dhe mësimit ndërveprues në klasa të vogla. UNYT është një punëdhënës me mundësi të barabarta.