LINDI AL SHPK

Follow

This company has no active jobs

LINDI AL SHPK

Company Information

  • Total Jobs 0 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Supermarket

About Us

Kompania Lindi-Al Shpk ne fillimet e saj te hershme quhej ’’ VELLEZERIT DEDJA‘’ sepse u themelua nga tre vellezerit Dedja ne vitin 1991. Me 25 Maj 2000 u be dhe regjistrimi i shoqerise si shoqeri juridike (shpk) ne organet perkatese me emrin “VELLEZERIT DEDJA” shpk .

Qe prej vitit 2000 e deri ne vitin 2011 kjo shoqeri ka njohur vetem suksese dhe e ka shtrire aktivitetin e saje ne gjithe territorin Shqipetar ne fushen e tregtimit me shumice dhe pakice te gjithe games se produkteve ushqimore.

Kjo kompani, fale punes, perkushtimit, sherbimin ndaj konsumatorit u afirmua ne treg si nje kompani shume korrekte dhe e suksesshme jo vetem ne teritorin Shqipetar, por edhe ne shume vende te Ballkanit, Europes, Azise etj, duke u bere perfaqesuese shume e suksesshme e tyre.

Ne shtator te vitit 2011 vellezerit ne unanimitet te plote vendosen qe te ndryshonin emrin e kompanise nga ” Vellezerit Dedja” shpk ne emrin ”LINDI-AL“ shpk (pra kompania qe eshte sot “Lindi-al “shpk eshte vazhdim i kompanise” Vellezerit Dedja” shpk me te gjithe perberjen dhe strukturat e saje ).

Pas vitit 2011 kompania’’ Lindi-AL’’ per tu pozicionuar me mire ne treg, shtoi imvestimet e perbashketa dhe kapitalet e tyre, ne te njejten kohe u punua shume per zgjerimin dhe forcimin e mardhenieve tregetare ne te gjithe boten me moton :” partnerin e ri fitoje dhe respektoje , por te vjetrin mos e harro”.

Nje pune e shkelqyer u be ne vendosjen dhe zgjerimin e mardhanieve tregetare me vendet fqinje , sidomos me shume fabrika te Kosoves , kun nj vend te vecante ne biznesin tone ze bashkepunimi me fabriken e lengjeve Frutex prodhues te pijes energjike” Golde Eagle”,Me fabrika nga Maqedonia, Italia , Turqia, Bullgaria ,Kine, indonezi, Tajlande etj.

Sot mund te themi se : Kjo kompani ka partneret e saje nga e gjithe bota dhe njihet ne te gjithe historikun e marredhenjeve te saja te biznesit per korrektesine dhe partneritetin reciprok shume te suksesshem.

Si rezultat I kesaj pune shum te kualifikuar dhe rezultatet e kompanise kan qene shume te mira, duke bere te mundur shtimin per cdo vite te kapitalit dhe te imvestimeve te saje . Sot ne pronesi te saje jane shume prona , imvestime e kapitale si : magazine ,lokale ,s.markete ,prona te pa luajtshme etj.

Gjitashtu per te beret e mundur kryerjen sa me me sukses te te gjitha ketyre operaconeve afariste ,kompania’’ Lindi-al’’ numeron ne perberje te saje nje personel kuadrosh dhe punonjesish prej 80 persona.

Kompania’’ Lindi-al’’ sot me aktivitetin e saje tregetar shtrihet ne te gjithe teritorin Shqipetare, selia e kompanise me magazinat e saje te perfunduar ne dhjetore te vitit 2015 me nje system magazinimi dhe furnizimi bashkohore e shtryre nje siperfaqe 12.0000 m2 ndodhet ne Kukes , po ne kete qytet ne pronesi te kopmpanise numerohen : S. marketi’’ Lindi-al’’ me siperfaqe 550 m2 , Lokali shume bashkekohor Bar’’ BERLIN’’ etj.

Ne ndihme te aktivitetit te saje tregetare sot kompania numerone edhe shume magazine e filial te saje ne shume qytete te Shqiperise si: Magazina qendrore ne Tirane , magazine ne Durres, Lushnje , Lac , Elbasan , Shkoder etj. Ne perberjen e saje logjistike e sot ne pronesi te kompanise jane 56 mjete transporti, si kamiona, furgona ,auto vetura etj. Kompania’’ Lindi –Al’’ ne tregun Shqipetar dhe me gjere njihet si perfaqesuese e kompanive dhe produkteve me brende te njohura nderkombetare , krahas shume produkteve te tjera ,ajo njihet si perfaqesuese e pijes energjike’’ GOLDEN EAGLE’’ nje pije shume e njohur dhe e populluar ne tregun Shqipetare ate Kosovare dhe ne tregun nderkombetare .

Kompania Lindi-al nen drejtimin kompakt dhe unitetit te saje qe jane tre vellezerit te cilet perbejne trurin e kompanise dhe per te ardhmen parashikojne rezultate dhe suksese ne rritje ,se bashku me personelin drejtues dhe partneret e saje ne te gjithe boten te cilet I konsiderone si pasurine me te madhe te saje.