Koralfish SHPK

Follow

Koralfish SHPK

Company Information

  • Total Jobs 2 Jobs
  • Location Tiranë, Durrës
  • Rruga/Zona Rruga e Barrikadave
  • Tel/Mob +355695131429

About Us

Firma Koral Fish operon në sektorin e përpunimit të produkteve të detit që nga viti 1994. Prej shumë vitesh kompania operon dhe në tregjet ndërkombetare, veçanërisht në atë Italian, marrëdhëniet me të cilën janë intensifikuar së tepërmi vitet e fundit. Produktet e ofruara nga Koral Fish janë produkte me origjinë vendi dhe importi. Gama e gjërë e produkteve përfshin produkte të freskëta dhe të ngrira duke plotësuar kështu nevojat e një numri të madh konsumatorësh. Që prej themelimit te saj kompania ka kryer nje evolim progresiv përsa i përket zgjerimit të hapësirave të aktivitetit dhe përshtatjes së normave të punës dhe cilësise së produkteve me të gjitha standartet e KE-se.