Grupi Barleti

Follow

This company has no active jobs

Grupi Barleti

Company Information

  • Total Jobs 0 Jobs
  • Location
  • Rruga/Zona Rruga e Kosovarëve
  • Tel/Mob +355 4 220 0173
  • Profili Arsim

About Us

Universiteti Aplikativ Barleti si institucion jopublik i arsimit të lartë, e ka filluar veprimtarinë e tij në vitin 2005 duke diplomuar një numër të lartë studentësh të suksesshëm. Ai është themeluar dhe udhëhequr nga një Bord Drejtues i përbërë nga intelektualë të mirënjohur të botës së shkencës dhe politikës në Shqipëri.

UAB ofron një gamë të gjerë programesh në nivele të ndryshme studimi, si programe profesionale, programe Bachelor, Master Profesional dhe Master i Shkencave si dhe Doktoraturë. Programet e ofruara nga UAB janë të akredituara dhe riakredituara në përputhje me legjislacionin në fuqi.

UAB synon të krijojë modelin e universitetit aplikativ i cili e zhvillon aktivitetin mbështetur në pesë shtylla kryesore të cilat janë Shtylla Akademike, Shtylla e Studentit ne Qendër, Shtylla e Kërkimit të Aplikuar dhe Inovacionit, Shtylla Korporative dhe Administrative dhe Shtylla Sipërmarrëse.