Finance Partner

Follow

This company has no active jobs

Finance Partner

Company Information

  • Total Jobs 0 Jobs
  • Location
  • Rruga/Zona Në Qendër, Rruga e Durrësit, pranë kafe Florës
  • Tel/Mob 0694484442
  • Profili Kurse Profesionale

About Us

Financë – Partner lindi ne vitin 1991 fillimisht si nje ide sipërmarrje në në ofrimin e shërbimeve profesionale te kontabilitetit praktik. Në vitet që pasojnë ‘’financë – partner’’ hap pas hapi konsolidohet në misjonaren e një lideri të kohës në ofrimin e shërbimit të mbajtjes së kontabilitetit për bizneset, kurse profesionale të kontabilitetit praktik, programeve financiare, trajnime stafi ne fushën e marketingut dhe ne fushën juridike, si dhe konsulenca financiare marketingu dhe juridike për bizneset e reja dhe ekzistuese që kërkonin të përmirsonin pozitën konkuruese të tregut që ndodheshin dhe të planifikonin një progres të qëndrueshëm në të ardhmen. Që nga fillimi ‘’financë partner’’ ka ndjekur një vizion të inovacionit dhe modernizimit teknologjik të përshtatur me tendencat gjithnjë në zhvillim të tregut.
Finance – Partner është e liçensuar në QKL me nr liçense: LN – 8373 për ofrimin e kurseve profesionale praktik kontabiliteti, programe infomatike financiare.
Finance – Partner është e çertifikuare me titujt ‘’Ekspert Fiskal’’ dhe kontabilist i miratuare.