Fed Invest

Follow

This company has no active jobs

Fed Invest

Company Information

  • Total Jobs 0 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Rruga/Zona Rruga “Qemal Stafa”, p. 9 katësh, nr. 70, kati 2, “Pazari i Ri”
  • Tel/Mob 042 251910
  • Profili Sherbime Financjare

About Us

Të ofrojmë një gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh financiare, veçanërisht për popullsinë që jeton në zonat rurale të Shqipërisë, me qëllim rritjen e përfshirjes financiare dhe reduktimin e përgjithshëm të varfërisë.

Ne ishim të parët …………….

Një projekt parapilot me vlerë $20,000 i Bankës Botërore në vitin 1992 që kishte për qëllim zbutjen e varfërisë në vend, hodhi bazat për themelimin dhe rregullimin me ligj të shoqërive të kursim kreditit (SHKK), që do të operonin në zonat rurale të vendit. Ofrimi i shërbimeve të munguara financiare, mbështetja e inciativës private dhe përmirësimi gradual i standardeve të jetesës ndër vite, mundësoi lulëzimin e aktivitetit të shoqërive të kursim kreditit dhe rritjen e kapaciteteve të tyre financiare. Duke vlerësuar nevojën për një organizim të përgjithshëm më të mirë dhe mbarëvajtjen e aktivitetit të shoqërive të kursim kreditit, 60 prej tyre themeluan Unionin Shqiptar Kursim Kredi (Unioni) në vitin 2002. Një institucion ombrellë që mbështeste krijimin, mbikëqyrte punën e SHKK-ve dhe shërbente si levë financiare për to.