E-Consulting Eagles

Follow

This company has no active jobs

E-Consulting Eagles

Company Information

  • Total Jobs 0 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Rruga/Zona Rruga Riza Cerova, Medrese, Tirane
  • Tel/Mob 0676441540
  • Profili Call Center, Sherbime

About Us

Kompania jone, e specializuar ne ofrimin e sherbimit te klientit per kompani te huaja, vecanerisht ne
fushen e tregtise elektronike (e-commerce), eshte ne kerkim te punonjesit per kete lloj sherbimi.
Sherbimi ndaj klientit eshte i ngjashem me qendren telefonike, por shpesh here me pak i lodhshem
dhe puna zhvillohet permes e-mail-it, pa kerkuar komunikim telefonik me klientet.
Pershkrimi i detyres: Agjenti eshte pergjegjes per trajtimin e pyetjeve dhe kerkesave te klienteve
permes e-mail-it. Fokusi kryesor i punes eshte te pergjigjet menjehere dhe me saktesi te kerkesat e
klienteve. Ky pozicion do te perfshije perdorimin e mesazheve te pergatitura per te adresuar
shqetesimet e klienteve dhe per te ofruar zgjidhje te pershtatshme.
Detyrat:
1. T’i pergjigjemi kerkesave te klienteve permes e-mail-it ne kohe dhe ne menyre profesionale.
2. T’u ofrojme klienteve informacionin e sakte dhe te perditesuar ne lidhje me produktet, sherbimet
dhe politikat.
3. T’i zgjidhim ankesat e klienteve dhe t’i referojme ceshtjet tek departamentet perkatese, kur eshte
e nevojshme.

Kerkesat:
– Aftesi te mira komunikimi ne shkrim ne gjuhen angleze.
– Aftesi per te punuar ne menyre te pavarur dhe ne ekip.

Paga ofrohet ne shumen 450 euro ne muaj, perfshin trajnimin dhe mundesi per rritje te pages ne
vazhdimesi.

Orari: 08:30-17:00, pune zyre