Agrokulturë Xarrë

Follow

Agrokulturë Xarrë has posted 1 job

Agrokulturë Xarrë

Information Company

  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Sarandë
  • Profili Agrobiznes

Something About Company

AGROKULTURE XARRE – Shoqeri e Bashkimit Bujqesor, eshte kompani e cila merret me mbjelljen, rritjen dhe perpunimin e prodhimeve bujqesore qe gjenden ne territorin ku vepron shoqeria. Import-eksport i të gjitha prodhimeve bujqësore e blegtorale. Kompania ka si qellim përmirësimin dhe organizimin e kultivimit të ullirit, vreshtave, pemëve frutore dhe të produkteve bujqësore në përgjithësi me qellim rritjen e sasise dhe cilesise se prodhimit, si dhe per tregetimin e produkteve dhe nenprodukteve te tyre.