Vibtis kerkon inxhinier/e Ndertimi (Kostoist) 182 views1 application

Job Expired

Inxhinier/e Ndertimi (Kostoist)

Detyrat:

Përgatitja e situacioneve mujore, librezës së masave, analizes së cmimeve duke përfshirë kontrollet e situacioneve te nënkontraktorëve dhe përgatitjen e situacionit përmbledhës për objektet;
• Rakordimi mujor me departamentin e financës për inventarët ,gjëndjen në magazinë dhe shkarkimin e materinaleve;
• Përpilimi dhe hartimi i preventivave me çmimet përkatëse për zëra të punimeve që kryen vetë kompania;
• Kontrolli i preventivave me çmimet përkatëse të projekteve të ndryshme që vijnë nga studiot e projektimit;
• Ndjekja e kostos në mënyrë periodike gjatë fazës së ndërtimit të objekteve, së bashku me PM,PT,IK;
• Raportimi i kostos së objekteve tek PM, DT dhe departamenti i Financës;
• Prëgatitja e preventivave të paketave tenderuese;
• Rishikim i analizave teknike dhe manualit të cmimeve sipas tregut dhe publikimeve zyrtare;
• Rishikim periodik i legjislacionit dhe botimeve në Fletoren zyrtare, në lidhje me cështje të kostove të ndërtimit dhe procedurave të kontrollit tatimor;
• Kontrolli të tregut për çmime të dhëna nga kontraktoret dhe nën-kontraktorët duke raportuar tek PM për ti ardhur në ndihmë negocimeve të ndryshme që do të bëhen për fiksimin e çmimeve në preventive;
• Asistence në përgatitjen e Buxhetit mujor ,Cost raport dhe Cash Flow, të punimeve;
• Kontrolli mujor fizik i Inventarëve për materialet;
• Hartimi i preventivave dhe situacioneve për punimet shtesë të klientëve, rimbursimet dhe rakordimet përfundimtare

Kualifikimet:

– Te ketë eksperiencë në fushën e mbajtjes së kostos në kompanitë e ndërtimit;
• Experiencë si inxhinier zbatimi/preventivues/zyre mbi 3 vjet në ndërtime civile & infrastrukturore;
• I aftë të përshtatet me teknologjinë dhe kërkesat e reja që dikton tregu i ndërtimeve;
• Të jetë i azhornuar me cmimet minimale fiskale për objektet e ndryshme;
• Te njohë programet bazë në kompjuter, autocad.

Niveli i pages neto: 100.000 ALL
Dergoni Cv-ne Tuaj ne : info@vibtis.al
Kontakt: Mobile: +355 69 70 89 618
Website: www.vibtis.al

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 2 Jobs
  • Location
  • Rruga/Zona Blvd. Deshmoret e Kombit Twin Towers Tower 2, Floor 5/1
  • Tel/Mob +355 4 2280 120
  • Profili Sherbime