Tirane, ofroj vend pune Specialiste e Burimeve Njerezore – HR (F) 274 views3 applications

Job Expired

Kompania jone udhehiqet nga nje staf ekspertesh dhe profesionistesh qe i jane dedikuar sfidave me inovatore.
Ne po kerkojme te rekrutojme staf te ri te na bashkohet, ne profilin “Specialiste e Burimeve Njerezore“.
Eshte pergjegjes/e per mbikeqyrjen e fushes se plote te burimeve njerezore, administrimin dhe permiresimin e proceseve brenda ketij departamenti.

Pergjegjesite:

 1. Kryen procesin e rekrutimit te punonjesve duke ndjekur te gjithe hapat qe nga publikimi i njoftimit, selektimi i CV-se, intervistimi dhe perzgjedhja;
 2. Pergatit listepagesat e punonjeseve per banken dhe sigurimet.
 3. Mban ne menyre te vazhdueshme komunikimin me drejtuesit e departamenteve me qellimi permiresimin e ambientit te punes
  dhe garantimin e performances se punonjesve te kompanise;
 4. Miremban dhe perditeson bazat e te dhenave dhe sistemet e departamentit te Burimeve Njerezore;
 5. Administron dosjet e personelit dhe miremban dokumentacionin;
 6. Harton dhe propozon paketa te kompensimit dhe benefitit te punonjesve
 7. Krijon dhe mbikqyr procesin e matjes se performances;
 8. Pergjegjese per raporte te ndryshme ne lidhje me pagat dhe shpenzimet e punonjesve dhe detyra te tjera ne varesi te kerkeses se supervizorit.

Kerkesa dhe Kualifikime:

Edukimi: Diplome Univeristare ne Menaxhim Biznes, Finance, Juridik;
Eksperienca: Minimalisht mbi 3 vite eksperience ne te njejtin pozicion.
Mosha: 25 – 45 vjec

Aftesi te tjera:

-Njohuri dhe pervoje te gjere ne kodin e punesimit, listepagesa, kompensimin, planifikimin organizativ, zhvillimin e organizates,
marredheniet me punonjesit, sigurine, permiresimin e procesit, trajnimin dhe zhvillimin;
-Njohuri te mira kompjuterike dhe te paketes Microsoft Office.
-Gjuhe te huaja: Italisht, Anglisht (gjuhe te tjera perbejne avantazh)
-Perben avantazh eksperience pune ne Forex

Ne kompanine tone do te gjeni:

Nje pozicion pune terheqes ku te ofrojme mundesine per te qene pjese ne projekte sfiduese;
• Nje ambient mikeprites dhe dinamik ku keni mundesi dhe hapesire per tu rritur profesionalisht dhe promovuar brenda grupit
• E Shtune – E Diele pushim
• Paga konkuruese ne treg.

Te gjithe te interesuarit mund te aplikojne duke derguar CV-te e tyre me foto, ne adresen e
email-it flexfinancehr@gmail.com
Whatsapp: +355683309728
duke specifikuar ne Subjekt te e-mail-it “Aplimin per pozicionin vakant – Specialiste HR”.
CV duhet te jete me foto te aplikantit.
Nuk do te konsiderohen aplikimet me subjekt tjeter ose pa foto.

*Te gjitha aplikimet do te trajtohen me konfidencialitet te plote sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqiperise per “Mbrojtjen e te Dhenave Personale” .

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 0 Jobs
 • Location Albania, Tiranë
 • Profili Sherbime Financjare