Punetor ne Linje Prodhimi 139 views1 application

Job Expired

Alumil Albania Shpk, me seli në Autostradën Tiranë-Durrës, km i 7-të, operon në Shqipëri që prej vitit 2004 dhe është një nga kompanitë më të mëdha për prodhimin dhe shitjen me pakicë dhe shumicë të produkteve të aluminit në tregun shqiptar.Alumil Albania Shpk është pjesë e Alumil S.A. me seli ne Selanik-Greqi i cili është grupi më i madh në pronësi private, për ekstrudimin e aluminit në Europën Jug-Lindore, përsa i përket kapaciteteve prodhuese, për sisteme komplete të profileve prej alumini. Për nevojat e saj, kompania kërkon të punësojë:

 

Punëtor në Linjë Prodhimi


1. Objektiva dhe Përgjegjësitë Kryesore:
-Prodhim, Lyerje, Paketim, Sistemim dhe ngarkim te profileve te aluminit
2. Kualifikime/Kërkesa:
Kandidatët duhet të përbushin kriteret që vijojnë:
a. Edukimi:
– te kene përfunduar ciklin e detyrueshem 9-vjecar
b. Eksperiencë pune:
-Nuk ka nevoje per eksperience
-Preferohen kandidatë te moshës nga 20 deri 55 vjeç
c. Kualifikimetë tjera:
-Njeh dhe zbaton rregullat e sigurimit teknik
3. Kompania Ofron: Transport vajtje -ardhje nga Qendra e Tiranes
-Punësim sipas Legjislacionit Shqiptar në fuqi
:
4. Të interesuarit mund ta dorëzojnë CV-ne dorazi në selinë e Kompanise ose ta dërgojnë atë elektronikisht në adresën: hr.albania@alumil.com, brë

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 2 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Autostrada Tiranë – Durrës, km 7
  • Profili Prodhim/Perpunim