Tirane, ofroj vend pune MENAXHER PROJEKTI për NDERTIME CIVILE 33 views

Kompania “SALILLARI shpk” kërkon të punësojë MENAXHER PROJEKTI për NDERTIME CIVILE

DETYRAT KRYESORE

 • Të planifikojë, ekzekutojë dhe finalizojë zbatimin e projekteve sipas afateve kohore dhe brënda buxhetit të projektit, sipas projekt-preventivit.
 • Duhet të sigurojë dhe interpretojë informacionin teknik dhe financiar në kompani dhe jashtë saj në funksion të realizimit të projektit.
 • Të detajoje dhe kthejë në plan pune objektivat e projektit dhe të mbikëqyrë zbatimin, respektimin e buxhetit dhe të cilësisë nga fillimi deri në përfundimin e projektit.
 • Të zbatojë strategji dhe vlerësime për të reduktuar kostot.
 • Të përfaqësojë kompaninë me palë të treta për temat e lidhura me projektin.
 • Të mbikqyrë dhe të sigurojë, raportojë dhe mbajë përgjegjesi edhe për përformancën e ekipit/stafit të projektit.
 • Të raportojë përpara investitorit dhe CEO të kompanisë në mënyrë periodike në varësi të kërkesave të projektit.

KRITERET E KERKUARA

 • Të jetë diplomuar në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit.
 • Të ketë njohuri, në nivel të lartë, të gjuhës angleze (çertifikuar).
 • Të përdorë programet komputerike: Microsoft Office, Project, Autocad, (preferohet: Sap. Etabs).
 • Mosha e preferuar deri 50 vjeç.
 • Të ketë mbi 10 vjet experiencë.

Të interesuarit mund të dërgojnë C.V. e tyre në adresën e-mail: hr@salillari.al ose të kontaktojnë tek numri i telefonit: +355682055689.
* Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.
* Kompania “SALILLARI shpk” merr përsipër që të dhënat e kandidatëve të trajtohen në konfidencialitet të plotë.

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location
 • Rruga/Zona Rruga “Bilal Sina”
 • Profili Ndertim