Tirane, ofroj vend pune Menaxher /e Produkti 89 views1 application

Job Expired

Ofroj vend pune Menaxher /e Produkti

Kompania Office Center sh.p.k Cartolandia , e themeluar ne 2010, eshte nje nder kompanite me te medha ne Shqiperi ne fushen e produkteve kancelari dhe artikuj shkollor.

Menaxher/e Produkti, Menaxher /e Importi, Brand Menaxher /e

Qellimi kryesor i ketij posti eshte menaxhimi i nje game te caktuar produktesh, dhe zgjerimi i games me produkte te reja qe mund te plotesojne kerkesat dhe nevojat e klienteve.

Detyrat Kryesore:

1- Menaxhon nje game te caktuar produktesh.
2- Mban marredheniet me Furnitoret, negocion per cmimet.
3- Pergatit raportet dhe analizon qarkullimin e produkteve ne treg.
4- Ben studime te vazhdueshme te tregut vendas dhe nderkombetare.
5- Nis kontakte te vazhdueshme me furnitore aktual dhe te rinj.
6- Mban ne nje nivel te ulet stokun ne magazine.
7- Bashkepunon ngushte me Departamentin e Shitjeve ne lidhje me kerkesat e klienteve dhe prezantimin tek ta te zgjidhjeve dhe alternativave me te pershtatshme etj.

Kërkesa për kandidatët:

· Te kete perfunduar Arsimin e Larte ( e preferueshme Fusha e Ekonomise dhe Shkencave Natyrore)
· Te kete eksperience ne poste te ngjashme mbi 2 vjet (perben avantazh).
· Te zoteroje gjuhen Angleze ne te folur dhe ne te shkruar.
· Te jete nje person i komunikueshem.
· I afte te punoje ne grup dhe te perballoje volum pune.
· Aftesi te mira organizative, negociuese dhe analizuese.
· Mosha e preferuar nen 35 vjec.

Procedura e Aplikimit:
Dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: oc@officepaper.al; whatsapp 0682030777

Te dhenat qe do te paraqitni nepermjet aplikimit tuaj do te ruhen dhe perpunohen vetem per qellime rekrutimi,
ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale. Me konkretisht sipas percaktimeve te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise,
Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim.

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Tregti dhe Prodhim