Tirane, ofroj vend pune – Arkëtar/e 60 views

OPA -Greek Street Food shpall pozicione të lira pune :

 • Arkëtar/e

Përgjegjësitë kryesore:

 • Mirëpret klientët dhe ndihmon në përcaktimin e porosive të tyre;
 • Identifikon në mënyrë të saktë vaktet e porositura nga çdo klient;
 • Sigurohet që të gjitha porositë tu dorëzohen klientëve në kohën e duhur;
 • Përgjegjëse për llogaritjen dhe realizimin e pagesave nga klientët;

Kërkesat e profilit:

 • Minimalisht 1 vit përvojë pune;
 • Diplomë e shkollës së mesme;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi;
 • Disponueshmërinë për të punuar në turne të ndryshme, duke përfshirë edhe fundjavat;

Për të aplikuar për këtë pozicion ju lutem dërgoni CV-në tuaj në adresën: hr@rhg.al ose kontaktoni në numrin e telefonit: 0697079300.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë pune.

*Çdo informacion që do të paraqesin kandidatet lidhur me shprehjen e interesit të tyre për sa më sipër, do të trajtohet me një nivel sigurie të standarteve më të larta për ruajtjen dhe përpunimin e këtyre të dhënave në përputhje të plote me parashikimet e ligjit nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar dhe aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij.

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 10 Jobs
 • Location Albania