Tirane, ofrohet vend pune Teknik Elektronik (Instalator) 78 views

Pozicioni: Teknik Elektronik (Instalator)

Impact Shpk, kërkon të punësojë Teknik Elektronik (Instalator) per paisjet dhe sistemet si më poshtë:
• Rrjeta Telefonik
• Rrjeta Elektrike
• Sisteme CCTV
• Sisteme Aksesi dhe Alarmesh
• Sisteme Monitorimi dhe Detektimi

Detyra dhe Përgjegjësi :
• Të ketë pervoje pune në instalime të kabllimeve telefonike
• Të ketë pervojë pune në instalime dhe montime të komponenteve të rrjetave, si priza, patchpanele, etj,
• Te kete pervoje pune ne instalimin dhe montimin e kanalinave dhe tubave (metalik, plastik) si rruge kalimi per kabllimet kompjuterike, telefonike dhe elektrik.
• Të ketë pervoje pune në instalime dhe montime të sistemeve CCTV, Kamerave.
• Të ketë pervoje pune në instalime dhe montime të sistemeve të dedektimeve me ane të sensoreve të ndryshëm,
• Të kete pervoje pune në instalime dhe montime të sistemeve të akses kontrollerit, sistemeve të alarmeve, etj
• Të kete pervoje pune në instalime dhe montime të sistemeve të detektim
• Disponibilitet për punë në terren dhe punë për ndërhyrje suporti apo emergjence në rast nevoje të projekteve apo klientëve.
• Vetëveprim për zgjidhjen e çështjeve që nuk kërkojnë vendimarrje të një niveli më të lartë.

Kualifikimet dhe kërkesat:
• Të ketë mbaruar arsimin professional të mesëm, në një nga drejtimet Elektrik, Elektronik, te ngjashme.
• Të ketë minimumi 2 vite eksperiencë pune në pozicione të ngjashme.
• Të jetë i aftë të menaxhojë kohën dhe ngarkesën e punës në terren.
• Të jetë i aftë të punojë në grup dhe i pavarur.
• Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.
• Të ketë aftësi për të punuar në një ambjent bashkëpunues.
• Të ketë aftësi të mira të gjuhës Shqipe dhe Angleze, në lexim dhe shkrim.

Te interesuarit mund ta dergojne CV-ne elektronikisht në adresen: hr@impact-al.com Ju informojme se vetem kandidatet e perzgjedhur rreferuar informacionit nga kerkesa e aplikimit /CV do të njoftohen per interviste.

More Information

Apply for this job
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 5 Jobs
  • Location Tiranë
  • Profili Elektronike