TIRANE, OFROHET VEND PUNE TEKNIK ELEKTRIK 52 views

Agjencia BClever per nje klientin e saj kerkon te punesoj nje person ne profilin Teknik Elektrik

Përgjegjësitë kryesore:

– Kontroll dhe aktivizim i impianteve ndihmëse në fillim të çdo turni.
– Ekzaminim i difekteve gjatë procesit prodhues dhe ndërhyrje për riparimin e menjëhershëm.
– Plotësim i formularit të nderhyrjes pas mbylljes së difektit.
– Ekzekutim i programit të mirëmbajtjes parandaluese në pajisje.
– Kryerje të kontrollit të pajisjeve sipas frekuencave të përcaktuara në procedurat e aprovuara.

Aftësitë dhe kualifikimet:

– Diploma e Shkollës së Mesme Profesionale, dega Elektrike; ka avantazh Diploma e Shkollës së Lartë në Inxhinieri Elektrike/Elektronike.
– Minimum 6-12 muaj eksperiencë në mirembajtjen e linjave të prodhimit, preferohet në industri pijesh.
– Njohuri për përdorimin e kodeve elektrike kombëtare.
– Aftësi për të diagnostifikuar me saktësi e shpejtësi difektet dhe riparimin e tyre në kohë.
– Njohuri të mira të procesit dhe të linjave.
– Njohja dhe përdorimi i manualeve të makinerive.
– Njohja e rregullave të sigurimit teknik dhe GMP (good production method).
– Njohjuri mbi funksionimin e PLC, aplikacioneve softëare teknike.
– Njohja dhe përdorimi i Microsoft Office.

Aplikantet duhet te dergojne CV-ne e tyre te perditesuar ne: rekrutimp@gmail.com

Apply for this job Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 12 Jobs
  • Location Durrës
  • Tel/Mob +355676318339
  • Profili Punesim