Tirane , ofrohet vend pune Shefe Finance 59 views

Prime Recruitment Albania po kërkon të punësojë një Shefe Finance për një kompani në Tiranë.
Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Menaxhon, kontrollon dhe mbikqyr departamentin e Financës;
 2. Të njohë shumë mirë programet financiare ( Financa 5);
 3. Koordinon përgatitjen e pasqyrave financiare & raporteve financiare;
 4. Zbaton rigorozisht procedurat e financës & kontabilitetit;
 5. Kontrollon miratimin dhe përpunimin e të ardhurave & shpenzimeve, mirëmbajtjen e llogarive;
 6. Kontrollon përgatitjen e listës së pagave dhe pagesat e perfitimeve për stafin;
 7. Siguron që të dhënat janë mbajtur në përputhje me standardet e pranuara të auditimit;
 8. Analizon kontrollin e kostos dhe shpenzimet;
 9. Përgjegjëse per realizimin dhe mbylljen e pasqyrave financiare , listëpagesat, deklarimin e taxave;
 10. Përgjegjëse për organizimin dhe përgatitjen e dokumentacionit financiar;
 11. Përgjegjëse për komunikimin dhe koordinimin e punës me Institucionet e tatim taksave;
 12. Përgjegjëse për manaxhimin e inventarit, aktiveve të qendrueshme;
 13. Përgjegjëse për analiza të ardhurash dhe shpenzimesh;
 14. Asiston në koordinimin e të gjitha proceseve me palët e treta për cështjet financiare të shoqërisë.

Kualifikimet dhe aftësitë që kërkohen për këtë pozicion:

 • Të ketë kryer arsimin e lartë Ekonomik, preferohet në Finance/Kontabilitet;
 • Mbi 5 vite eksperiencë të ngjashme;
 • Përdoruese shume e mire e paketes MS Office dhe Programeve financiare;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Aftësi shumë të mira analitike;
 • Aftesi shumë të mira në menaxhimin dhe motivimin e stafit nen varësi.

Të interesuarit të dërgojnë CV-në e tyre me subjekt ” Shefe Finance” në adresën tone të e-mailit
📩 aplikopra@gmail.com
Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga Prime Recruitment Albania sipas ligjit Nr. 9887 për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe do të përdoren nga ne vetëm për qëllime rekrutimi.

Cel. : 0694449400

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 4 Jobs
 • Location Albania, Tiranë
 • Profili Sherbime