Tirane, ofrohet vend pune Punonjes/e magazine-Pergatites i porosive 92 views

Distributori farmaceutik Evita Sh.p.k, në kuadër të zgjerimit të strukturës së saj kërkon të punësojë:
Punonjës/e magazine-përgatitës i porosive

Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë:

 • Bën sistemimin e mallit në vendet e përcaktuara;
 • Kujdeset për ambientet magazinuese;
 • Përgatit porositë e klientëve për produktet në bazë të kërkesave të ardhura prej tyre dhe listës së produkteve që duhet të shiten për klientët;
 • Bën kontrollin përfundimtar të mallit të porositur;
 • Ndihmon në sistemimin e porosive në mjetet e transportit;
 • Raporton tek përgjegjësi i magazinës në rast të konstatimit të dëmtimeve të ambienteve magazinuese ose të produkteve;
 • Përgjegjës për të gjithë procesin e etiketimit;
 • Raporton dhe ndjek me përpikmëri direktivat e dhëna nga Menaxheri i Magazinës;

Kriteret e nevojshme:

 • Të ketë minimalisht arsimin e mesëm;
 • Aftësi shumë të mira komunikimi;
 • Të jetë bashkëpunues dhe i aftë të punojë në grup;
 • Avantazh përbën nëse ka njohuri mbi barnat, pajisjet, materialet mjekësore, laboratorët, etj;

Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, km 8
Transporti i siguruar

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë duke dërguar Cv-në në adresën e emailit: hr@evitaalbania.com
Për info: 0692701930

Afati i aplikimit: 30/05/2024

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Albania, Tiranë
 • Profili Farmaceutike