Tirane, ofrohet vend pune Operator terreni per kredite financiare 76 views

Credital kerkon te punesoje: Operator terreni per kredite financiare
PËRGJEGJËSITË KRYESORE TË POZICIONIT:

 • Të krijojë kontakt të drejtpërdrejtë me klientët që I janë dhënë nga institucioni.
 • Të jetë I përgjegjshëm me cdo informacion që I jepet nga institucioni dhe nga vetë klientët, duke ruajtur konfidencialitetin .
 • Të sigurojë të gjithë të dhenat e nevojshme të klientëve në rast mungese të tyre.
 • Të ketë disiplinën në marrëdhënie me persona të tretë.
 • Të ndërtojë marrëdhënie besueshmërie dhe afatgjata me klientët dhe komunitetet;
 • Të monitorojë rregullisht klientët pas takimit ne terren duke I kontrolluar pagesat ne afatet e percaktuara pas bisedave me klientin;
 • Të sigurojë një cilësi të lartë të menaxhimit të rasteve në vonesë.
 • Të mbajë përgjegjësi për cdo veprim që mund të kryejë jashtë detyrave që I janë dhënë nga institucioni

KËRKESAT E PUNËS DHE KUALIFIKIME:

 • Arsim i lartë
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese;
 • Të jetë i orientuar ndaj arritjes së objektivave;
 • Të jetë person i vetëmotivuar, dinamik dhe që i pëlqen të punojë;
 • Të ketë aftësi negociuese;
 • Të jetë i aftë të ndërtojë marrëdhënie të besueshme me njerëzit;
 • Të ketë një kuptim të mirë të shërbimit ndaj klientit;
 • Të dijë të përdorë mirë kompjuterin (excel,ëord etj);
 • Të ketë aftësi të mira në organizimin dhe vetëmenaxhinim e punës;
 • Licensa e drejtimit të automjetit (e detyrueshme)

Personat e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV-të në adresën e e-mail: info@krediajuaj.eu

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Location Albania, Tiranë
 • Profili Sherbime Financjare