Tirane, ofrohet vend pune Operator per rekuperimin e kredive 27 views1 application

CREDITAL është institucion mikrokredie që operon në territorin e Shqipërisë në fushën e kreditimit që prej vitit 2019.

Institucioni ynë është licencuar nga Banka e Shqipërisë, e cila ofron kredi për kategorinë e individëve me paga, sipërmarrës të biznesit mikro dhe agrobiznes.
POZICION VAKANT: Operator për rekuperimin e kredive (nga zyra dhe nga terreni)

PËRGJEGJËSITË KRYESORE TË POZICIONIT:

· Të zhvillojë portofolin e klientëve nëpërmjet aktivitetit të rekuperimit të kredive të këqija.
· Të sigurojë të gjithë informacionin mbi situatën financiare dhe sociale të klientit, duke garantuar integritetin e të dhënave mbi klientët;
· Të shqyrtojë nevojat dhe kërkesat e klientëve që ka në manaxhim duke ofruar zgjidhje në përputhje me kushtet e shoqrisë;
· Të bëjë vlerësimin e kapacitetit pagues të cdo klienti duke pasur aftësi bindëse në mënyrën e komunikimit.
· Të ndërtojë marrëdhënie besueshmërie dhe afatgjata me klientët;
· Të monitorojë rregullisht klientët pas bisedës me ta duke i kontrolluar pagesat ne afatet e percaktuara që i janë vendosur klientit;

KËRKESAT E PUNËS DHE KUALIFIKIME:

· Arsimi lartë
· Të ketë eksperiencë pune në këtë profil ose në punë të ngjashme;
· Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese;
· Të jetë i orientuar ndaj arritjes së objektivave;
· Të jetë person i vetëmotivuar, dinamik dhe që i pëlqen të punojë;
· Të ketë aftësi negociuese;
· Të ketë një kuptim të mirë të shërbimit ndaj klientit;
· Të dijë të përdorë mirë kompjuterin (excel,word etj);
· Të ketë aftësi të mira në organizimin dhe vetëmenaxhinim e punës;

Personat e interesuar mund të dërgojnë CV-të në adresën e e-mail: hr@credit.al
ose të kontaktojnë në numrin e telefonit Cel: +355697041173

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 3 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Sherbime Financjare