Tirane, ofrohet vend pune Operator Mjekësor 275 views3 applications

Job Expired

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit Spitali Salus
kërkon Operator Mjekësor me karakteristikat si më poshtë:

• Të jetë diplomuar në fushën e Mjekësisë së Përgjithshmë ose Infermierisë
• Të njohë programet bazë kompjuterike.
• Të jetë njohës i gjuhës Italiane dhe angleze.


Procedura e aplikimit:


Kandidatët aplikues, deri në datën 30.05.2023, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al dokumentacionin e mëposhtëm:

• Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe në formatin Europass

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.
Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar.


Suksese !

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi