Tirane, ofrohet vend pune Magazinier 67 views

Detyrat dhe përgjegjësitë:
• Është përgjegjës për vendosjen, sistemimin dhe administrimin e gjithë materialeve që ndodhen në magazinë.
• Bën inventarizimin e materialeve, dokumenton çdo lëvizje në magazinë (hyrje ose dalje).
• Është përgjegjës për ruajtjen e vlerave materiale sipas kushteve teknike që kërkon secili prej tyre.
• Është përgjegjës për rregullsinë dhe ligjshmërinë e plotësimit të të gjithë dokumentacionit të hyrjes (marrjes në dorëzim) apo daljes (dorëzimit) të materialeve, si fletëhyrje, fletëdalje, proçesverbale etj.
• Plotëson ditarin e magazinës për çdo lëvizje, hyrje-dalje dhe dokumentat dhe kartelat përkatëse.
• Mban proçesverbale për çdo incident, thyerje, dëmtim apo shpërdorim.
• Mban inventarin e gjendjes së mallit në magazinë dhe përgatit raporte.
• Bën raportime ditore tek eprori i drejtpërdrejtë.

Kualifikimi i kërkuar:
• Aftësi shumë të mira organizuese dhe koordinuese.
• Aftësi për të dhënë sugjerime dhe alternativa për zgjidhjen e problemeve dhe situatave.
• Aftësi të mira komunikimi dhe të bashkëpunimit.
• Të jetë i besueshëm, i përgjegjshëm dhe të përmbushë detyrimet e punës.

Telefononi ne nr: 0689005227

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Tiranë
  • Profili Hoteleri, Restorante