Tirane, ofrohet vend pune Lider Ekipi 173 views2 applications

Job Expired

SEWS CABIND është pjesë e Grupit Sumitomo Electric Industries, një nga kompanitë më të mëdha industriale dhe financiare në botë.
Me seli në Collegno (TO) dhe pesë fabrika prodhimi midis Marokut dhe Polonisë, SEWS CABIND është një partner global në furnizimin e instalimeve elektrike dhe komponentëve për sektorin e automjeteve.
Në vitin 2019 SEWS CABIND filloi prodhimin afër Tiranës në Shqipëri dhe kompania është në një zgjerim të shpejtë, të qëndrueshëm dhe tani ka dy fabrika operative me një të tretë në planifikim.

Pozicioni i punës: Lider i ekipit të prodhimit
Qëllimi i pozicionit të punës: Të garantojë mirëmbajtjen e prodhimit në linjën e prodhimit është përgjegjës për realizimin e objektivave të prodhimit dhe cilësisë.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Organizon, mbikëqyr dhe kontrollon rezultatet e punës të punëtorëve në vartësi.
 • Realizon planet e prodhimit, objektivat e cilësisë, efikasitetit të linjës vartëse të prodhimit.
 • Mbikëqyr dhe kontrollon punën e punëtorëve në vartësi: organizon takime ditore (për të prezantuar oraret e prodhimit, rezultatet e ekipit dhe çështjet e cilësisë), motivon ekipin, mban nivelin optimal të personalit të dedikuar të linjës në bazë të planeve të prodhimit.
 • Mbikëqyr shëndetin dhe sigurinë në punë, 6S, PK.
 • Përgatit raportet e prodhimit dhe dokumentacionin e lidhur me prodhimin, stafin dhe cilësinë.
 • Raporton tek përgjegjësi informacionet për çdo gabim.
 • Respekton normat, rregulloret dhe procedurat.
 • Angazhohet në përmirësimin e aspekteve të shëndetit dhe sigurisë në punë dhe politikave të tij.
 • Ruan konfidencialitetin profesional.

Njohuritë dhe aftësitë:

 • Preferohet arsim i lartë ose shkollë profesionale teknike.
 • Njohuri bazë të legjislacionit të punës dhe rregulloreve të shëndetit dhe sigurisë.
 • Aftësi menaxhuese dhe organizative, aftësi komunikuese, aftësi për të motivuar stafin, aftësi mësimdhënie, aftësi për të organizuar punën e punëtorëve në vartësi, aftësi për të marrë vendime të pavarura, të jetë i orientuar drejt rezultateve, punës në grup.
 • Preferohet 1 vit punë si lider grupi.
 • Aftësi në gjuhë të huaj-Anglishtja bazë.
 • Njohuri të rregullave të prodhimit, njohuri shumë të mira të operacioneve të kryera në prodhim, njohuri të sistemeve të menaxhimit të cilësisë të detyrueshme në industrinë e automjeteve bazuar në trajnimet e brendshme.

Vendodhja: Bathore Kamez
Kandidatët mund të dërgojnë CV-të e tyre në adresën e e-mail: rekrutime@sews-cabind.it ose në adresën e postës:
SEWS CABIND Shpk
Rruga Erzeni Bathore -Kamez
Për Departamentin e Burimeve Njerëzore

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të rreptë sipas ligjit nr.9887 të vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 0 Jobs
 • Location Albania, Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga Erzeni, Bathore, Kamez
 • Profili Prodhim/Perpunim