Teknik per mirembajtjen e makinerive 30 views

Kandidati duhet te plotesoje kriteret e meposhtme:

Detyrat kryesore:

 • Mirembajta preventive e makinerive dhe veglave te punes ne fabrike;
 • Nderhyrja dhe riparimi i makinerive ne rast defekti;
 • Mban te dhena dhe ploteson dokumentet perkatese;
 • Mban te dhena mbi inventarin e pjeseve te kembimit;
 • Ndihmon ne montimin e linjave te reja te prodhimit;
 • Ndihmon ne mirembajtjen e godines dhe riparimet elektrike dhe hidraulike te saj.

Kualifikime dhe kerkesa:

 • Te kete mbaruar shkollen e mesme teknike elektromekanike, elektrike, mekanike;
 • Te kete njohuri mbi skemat elektrike dhe ato te komandimit;
 • Njohje baze e paketes microsoft office;
 • Te flase anglisht ne nivel mesatar (perben avantazh);
 • Te kete sens te larte pergjegjesie;
 • Te jete fleksibel me oraret;
 • Puna e alternuar me Turne;

Personat e interesuar mund te dergojne CV ne adresen infoal@forschner.com ose te kontaktojne ne nr: +355672020814

More Information

Apply for this job Apply via Facebook