Durres, ofrohet vend pune Teknik IT dhe Instalator 56 views1 application

Vend pune vakant ne pozicionin Teknik IT / Instalator

Kërkesat kryesore:
• Njohje te sistemeve te kamerave te sigurise dhe rrjeteve kompjuterike. Te jete i afte te beje instalimet perkatese.

Kërkesat dytesore:
• Njohje te kompjuterave dhe sistemeve te operimit Windows dhe menyres sesi funksionojne programet ne te.
• Njohuri ne riparimin e problemeve baze si ne pjesen e hardware edhe ate te software.
• Njohje te pajisjeve te printimit per te bere te mundur instalimin e tyre dhe konfigurimin.

Ofrohet :
• Trajnime brenda dhe jashte vendit.
• Kontratë e rregullt pune sipas legjislacionit shqiptar.
• Te gjitha mjetet me te fundit teknike ne menyre rritjen e sigurise gjate punes.
• Paga mujore bruto deri ne 70.000 lek sipas kualifikimit.
• Pagese per oret shtese +50%, pagese per ditet e festave 100% ose pushim, bonuse per cdo instalim dhe projekt.
• Mundesi permiresim page ne varesi te performances dhe integrimit ne kompani.
• E diela pushim.
• Pushime verore dhe dimerore.

📞 Aplikimet te dergohen ne +355 67 200 3377 ose elvis@famatech.al

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Durrës