Teknik/e Laboratori 57 views

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit Spitali Salus kërkon teknik/e laboratori per Klinikën Salus në Shkodër me karakteristikat si më poshtë:

-Teknikё laboratori me arsimin e lartё universitar (DNP) ne Degёn Laborator Mjekёsor.

-Diplomё Master Profesional nё kёtё fushё, tё perftuar nё institucione arsimore universitare brenda apo jashtё vendit.

-Te kete eksperience ne pune dhe te kete aftesi te mira bashkepunuese qe te punoje ne grup.

-Të ketë përvojë pune të paktën 3 vjeçare.

-Të jetë njohës i gjuhes Italiane.

-Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 18 shkurt 2023, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al duke specifikuar tek subjekti emailit pozicionin per te cilin aplikoni dhe dokumentacionin e mëposhtëm:

-Kopje të noterizuar të diplomave dhe lejes se ushtrimit te profesionit;

-Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe në formatin Europass;

-Një letër interesi për pozicion për të cilin aplikon;

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.

Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.

More Information

Apply for this job Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 24 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi