Sushi Chef 263 views

Eagle Heads Group është duke kërkuar të punësojë: Sushi Chef

Kriteret e kërkuara :

  • Eksperiencë te mëparshme në restorant në pergatitjen e Sushit.
  • Njohuri të mira të HACCP standarteve të higjenës në kuzhinë.
  • Aftësi të mira komunikimi.
  • Aftësi të mira të punuarit në grup.
  • Te kete dëshirë të mësoj dhe të zhvillohet.


Ju lutem dergoni aplikimin tuaj ne adresen careers@eagleheadsgroup.com duke specifikuar pozicionin per te cilin aplikoni ose telefononi ne +355697037770
Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen per fazat e metejshme te procesit te rekrutimit.

More Information

Only candidates can apply for this job.