Specialiste per Tender e Prokurimesh 202 views1 application

Job Expired

Tirane, ofroj vend pune Specialiste per Tender e Prokurimesh

Kompania Office Center sh.p.k (Cartolandia) eshte nje nder kompanite lider ne Shqiperi ne fushen tregtimit te artikujve kancelarike per zyra e shkolla.
Detyrat:

 • Evidentim I tenderave nga sistemi I APP
 • Pergatitja e dokumentacioneve per tender
 • Koordinim me stafin e kompanise per permbushjen e dokumentacionit te nevojshem per tender
 • Ngarkim I dokumentacionit te tenderave ne sistemin on-line
 • Pergatitja e materialeve ligjore.
 • Te zoteroje shume mire programet kompjuterike baze

Karakteristikat qe duhet te kete kandidati per kete pozicion:

 • Aftesi shume te mira komunikimi, korrektesi dhe eficence maksimale ne pune.
 • Aftesi te shkelqyera organizative, te punoje shume mire e pavarur por dhe ne punen ne grup.
 • Saktesi ne permbushjen e afateve dhe limiteve kohore
 • Te kete njohuri te gjuhes Angleze
 • Te kete minimumi eksperience 1 vjecare ne fusha te ngjashme
 • Te kete perfunduar Arsimin e Larte (e preferueshme Fusha e Ekonomise dhe Juridike)

Procedura e Aplikimit:
Dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: oc@officepaper.al
Te dhenat qe do te paraqitni nepermjet aplikimit tuaj do te ruhen dhe perpunohen vetem per qellime rekrutimi, ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale. Me konkretisht sipas percaktimeve te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim.

Cel. : 00355682030777

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 0 Jobs
 • Location Tiranë
 • Profili Tregti dhe Prodhim