Specialist Teknik Fiber/Ndihmes Teknik Fiber 43 views

Job Expired

Prime Recruitment Albania, agjenci punësimi e licensuar për ndërmjetësimin në tregun e punës, po kërkon të punësojë një kandidat ne pozicionin Specialist Teknik Fiber dhe një kandidat në pozicionin Ndihmës Teknik Fiber, per nje kompani ne qytetin e Durresit.
Kompania ofron sherbime ne fushen e Telekomunikimit, duke ofruar shërbime të internetit , televizionit dhe sherbime IT për klientët e saj.

Specialist Teknik Fiber

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ngjitjen (splicing) te fibres optike, testimin sipas standarteve perkatese dhe zgjidhjen e problematikave ne kohe duke permbushur kerkesat dhe nivelin e sherbimit.
 • Identifikon demtimet dhe mobilizon te gjitha burimet per te zvogeluar kohen e zgjidhjes se incidentit.
 • Raporton dhe propozon per zgjidhje perfundimtare te problemeve.
 • Kryen inspektime dhe kontrolle te infrastruktures dhe rrjetit ne intervale kalendarike. Kryen kontroll te xhuntove, paneleve, dhe te gjithe komponenteve te rrjetit, POP-eve, kabineteve si dhe kryen mirembajtje parandaluese.
 • Kryen instalime te klienti fundor per ofrimin e sherbimeve
 • Sigurohet qe te gjitha komponentet e rrjetit te jene te dokumentuara dhe te emertuara sipas standarteve te kompanise.
 • Duhet te kujdeset per raportim dhe dorezimin e dokumentacionit pas perfundimit te punes te NOC.
 • Ndihmon per trajnimin e stafit per rregullat teknike te punes, perdorimin e pajisjeve, standartet qe duhet te plotesohen sipas procedurave dhe politikave te kompanise.

Kualifikimet dhe aftësitë që kërkohen për këtë pozicion:

 • 2+ vite eksperience ne ngjitjet e fibres optike (preferohet experience ne angazhimin ne projekte FTTx)
 • Cdo trajnim shtese ne kete fushe eshte avantazh.
 • Kerkohet eksperience ne njohjen e paisjeve matese dhe ngjitese (prsh. OTDR, Mass Fusion Splicing, Power Meter)
 • Aftesi shume te mira me punime me fibra optike, pergatitje xhuntosh, panelesh dhe kabinetesh
 • Aftesi shume te mira ne matjet e rrjetit optik dhe identifikimin e problematikave ne rrjet.
 • Te jete i afte te interpretoje projektet lidhur me FTTX ose mirembajtje rrjeti optik.
 • Të jete i disiplinuar, i motivuar dhe i organizuar.
 • Leje drejtimi automjeti te vlefshme.

 

Ndihmes Teknik Fiber

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Kryen instalime me fiber optike ne terren dhe te klienti fundor
 • Ne bashkepunim me specialistin e grupit, ofron support ne terren per problemet ne lidhje me fibren optike
 • Raporton te specialisti i grupit per problematikat e mundshme
 • Kujdeset per veglat e punes dhe pajisjet e fibres optike te grupit

Kualifikimet:

 • Te jete i afte per te punuar ne grup .
 • Të jete i disiplinuar, i motivuar dhe i organizuar.

Ofrohet:

 1. Kontratë e rregullt pune
 2. Trajnim professional
 3. Kushte shumë të mira pune
 4. ​Transport nga kompania

Të interesuarit të dërgojnë CV-në e tyre me subjekt “Ndihmes/ Specialist Teknik Fiber” në adresën tone të e-mailit
📩 aplikopra@gmail.com

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga Prime Recruitment Albania sipas ligjit Nr. 9887 për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe do të përdoren nga Ne vetëm për qëllime rekrutimi.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 4 Jobs
 • Location Albania, Tiranë
 • Profili Sherbime