Specialist Shitje 73 views

BROTECH BRANDS është një kompani e fokusuar prej 9 vitesh në fushën e ndriçimit duke i shërbyer klientëve nëpërmjet Showroom-it LED Shop, kanalit të distribucionit dhe studios së ndriçimit Memo Lighting.

Brotech Brands po kërkon një Specialist Shitje  Distribucion.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Mirëmban klientët ekzistues duke i ofruar produktet e nevojshme sipas specifikave të tyre;
 • Identifikon klientë të rinj dhe prezanton produktet & shërbimet e kompanisë;
 • Dëgjon me vëmendje kërkesat e klientit për të kuptuar nevojat e tij;
 • I përgjigjet në kohë dhe në mënyrë profesionale të gjitha telefonatave dhe e-maileve të ardhura;
 • Orienton klientin drejt zgjidhjes së duhur të produktit;
 • Përgatit dhe prezanton produktet tek klienti;
 • Negocion dhe mbyll shitjen duke arritur një marrëveshje me klientin;
 • Bashkëpunon me anëtarët e tjerë të ekipit të shitjes duke ndjekur proçeset e punës deri në finalizimin e punes;
 • Ofron mbështetje pas shitjes;

Edukimi dhe kualifikime të tjera:

 • Diplomë Bachelor në degët: Ekonomik, Administrim Biznesi, Inxhinieri.
 • 1-2 vite eksperince pune në shitje;
 • Përbëjnë avantazh kandidatët të cilët kanë njohuri dhe përvoja trainimi dhe kualifikimi në manaxhim, shitje dhe komunikim;

Aftësitë e kërkuara:

 • I aftë për të ndërtuar marrëdhënie shumë të mira me klientët;
 • Aftësi vizuale dhe kreative për të kuptuar sa më mirë kërkesat e klientëve;
 • Aftësi në planifikim, skedulim dhe organizim;
 • Aftësi shumë të mira komunikuese;

Aftësi të tjera:

 • Të disponoj patentë të klasit B

Apliko tani duke dërguar CV-në në adresën hr@brotechbrands.com ose duke kontaktuar ne numrin 067 200 5985.

Afati aplikimit brenda datës 30/04/2024

More Information

Only candidates can apply for this job.