Specialist Marketingu 31 views

Falcon Real Estate po kërkon të rekrutojë : Specialist/e Marketingu
Pozicioni I Specialistit te marketingut konsiston ne konceptimin, realizimin dhe monitorimin e elementeve te marketingut tradicional ne perputhje me strategjine e marketingut per te rritur imazhin e kompanise.

Përgjegjësitë Kryesore:
· Konceptimi, realizimi dhe monitorimi i elementeve te marketingut tradicional ATL
· Realizimin dhe monitorimin i elementeve Marketing Outdoor (City light, wall banners, pizza, billboard)
· Ndjekien e fushatave ne perputhje me buxhetin e planifikuar
· Të raportojë tek menaxheri departamentit per monitorimin e fushatave të marketingut
· Ndjek me detaje planin e aprovuar të marketingut.
· Zhvillon dhe jep ide mbi strategjinë e marketingut.
· Monitoron Website dhe online marketing, zhvillon dhe jep ide për përmirësime.
· Mban kontakte të vazhdueshme me mediat, studiot, agjencitë, furnitorët, klientët,

Kërkesat e profilit:

· Diplomë Universitare
· Të ketë experience pune në fusha të ngjashme
· Të ketë aftësi komunikimi dhe bashkepunimi me pjesën tjetër të stafit
· Të jetëi/e besueshëm
· Të komunikojë në mënyrë efektive me departamentet, klientët apo çdo pale tjetër
· Të jetë shtysë drejt inovacionit: (në ide, teknika të menaxhimit, teknika të promocionit)
· Të bashkëpunojë për zgjidhjen e problematikave
· Të njohë shumë mire gjuhët e huaja (Anglisht)

Janë të ftuar të aplikojnë të gjithë kandidatët të dërgojnë CV me foto në adresën: info@falcon.al
Ose kontaktoni në 0697083077

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 8 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Rr. Panorama
  • Profili Imobiliare