Specialist/Inxhinier-e Preventivues 80 views

Shoqeria “Univers Reklama” shpk, lider ne tregun vendas ne tregun e prodhimit dhe instalimit te reklamave identifikuese dhe promovuese, brandimeve dhe produkteve me qellim marketing-u, kerkon te punesoje:

Specialist/Inxhinier-e Preventivues
sipas pershkrimit te meposhtem:

Përgjegjësitë / Përshkrimi i Vendit të Punës:

• Zberthimi teknik i produktit, shoqeruar me skica te detajuara teknike te punuara ne programet perkatese, si dhe me parametrat e nevojshem teknik;
• Zberthimi dhe analiza e zerave te punes sipas elementeve te kostos ne materiale, punetori, makineri, transport dhe montim;
• Ideim dhe pershtatje te kerkesave per produkte dhe sherbime qe perkojne me industrine dhe fushen ku operon Shoqeria;

Kualifikimet Kryesore:
• Arsim i Larte, profili “Inxhinieri Ndertimi” ose “Arkitekture”;
• Eksperience te ngjashme pune 2-3 vjet;
• Njohuri te avancuara te programeve Autocad, Photoshop, 3D, etj
• Njohuri te avancuara te Paketes “Office”;
• I afte te pershtatet me teknologjine dhe kerkesat e reja ne industrine e reklamave;
• I afte te komunikoje dhe te punoje ne grup;
• Aftesi shume te mira krijuese dhe analitike;
– Njohuri te mira te gjuhes angleze jane te nevojshme;

Te interesuarit, mund te aplikojne duke derguar CV-n ne adresen e e-mailit: hr@universreklama.com, ose info@universreklama.com si duke percaktuar pozicionin per te cilin aplikon.

Vetem aplikantet e perzgjedhur do te kontaktohen per interviste.
Tel. : 047 800 200;

More Information

Please login with Candidate account to view more fields.
Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Rruga/Zona Mbikalimi Rinas, Qaf kashar
  • Tel/Mob 047 800 200
  • Profili Marketing