Specialist i Shërbimit të Klientit – Lushnjë. 40 views

Specialist Shërbimi Klienti – Lushnjë 

Hapur me:
E vlefshme deri me:
Emri Kompanise:
05 Maj 2022
19 Maj 2022
Kredo Finance Shpk

 

RRETH NESH

Kredo Finance sh.p.k, një Institucion Financiar Mikrokredie, i cili ka filluar operimin në treg, për të ofruar tek individët, kredi konsumatore pa kolateral me shërbim të shpejtë dhe proces të përshtatshëm të huamarrjes, pa anashkaluar sigurinë dhe komoditetin e konsumatorëve.

Ekipi ynë përbëhet nga profesionistë financiarë, IT dhe shërbim klientele, të cilët janë ekspertë në fushën e tyre. Për shkak të zgjerimit gjeografik, ne jemi duke ftuar profesionistë për të aplikuar për pozicionin e Specialist i Shërbimit të Klientit për degën Lushnjë.

 

PËRSHKRIMI I DETYRAVE

√ Procesimi i aplikimeve per kredi ne dege duke ushtruar proceset e kontrollit dhe vleresimit te percaktuara nga kompania.

√ Vleresimi I dokumentacionit te paraqitur nga Klienti.

√ Organizimi I dosjes se kredise dhe paraqitja e rastit per aprovim sipas kritereve te percaktuara ne procesin e kredidhenies.

√ Menaxhimi I kerkesave te ndryshme te klienteve ne lidhje me informacionin dhe proceset e kredise se marre prej tyre.

√ Kryerja e transaksioneve te kesh-it per pagesat e kredive te procesuara dhe menaxhimi I arkes sipas standarteve te duhura.

√ Sherbimi i klienteve ne dege duke u kujdesuar per kerkesat e tyre dhe adresimin e duhur te problematikave te raportuara sipas proceseve te brendshme te shoqerise.

 

KËRKESAT KRYESORE

√ Diplome Universitare

√ Aftesi te shkelqyera komunikmi (verbale dhe ne te shkruar)

√ Eksperience ne sektorin e sherbimit te klientit per te pakten 1 vit.

√ Aftesi te forta ne identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve.

√ Aftesi analitike dhe I vemendshem ndaj detajeve.

√ Profesionalisht i afte per perdorimin e Microsoft Office Suite, Outlook dhe Excel.

√ Menaxhues i shkelqyer i kohes dhe me aftesi per te vene prioritet e duhura ne permbushjen e disa detyrave njekohesisht.

 

BENEFITET

√ Kredo Finance deshiron te krijoje nje ambjent te vecante pune dhe eshte krenar per mundesite e barabarta te punesimit qe ofron

√ Institucioni Kredo Financë pjesë e mikrofinancës përvec pagës e cila për cdo pozicion pune është e miratuar me vendim të Bordi Drejtues ofron benefite financiare për pozicionet e punës të cilat janë më konkretisht .

√ Për nivelin Specialist ofrohet Paga + Bonus + Paketa e sigurimit mjekësor check- up kryerje analizash laboratorike

√ Trajnime zhvillimi per aftësitë profesionale dhe ndërpersonale

√ Aktivitete dhe organizime të ndryshme kulturore, sportive dhe argëtuese

 

INSTRUKSIONE MBI APLIKIMIN

Kredo Finance deshiron te krijoje nje ambjent te vecante pune dhe eshte krenar per mundesite e barabarta te punesimit qe ofron.

Nese ju e vleresoni veten si kandidatin e duhur qe mund te ndihmoje ne rritjen e kultures se kompanise, ju lutem dergoni CV tuaj ne linkun:

https://talent.sage.hr/jobs/2a267cc6-a58f-412e-ac16-d1c984d10a40

 

Apply for this job Apply for this job
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 3 Jobs
  • Location
  • Rruga/Zona Rruga Kongresi i Permetit
  • Profili Sherbime Financjare