Specialist i Shërbimit të Klientit, Degët e Tiranës 127 views3 applications

Job Expired
Hapur me:
E vlefshme deri më:
Emri Kompanise:
28 Tetor 2022
27 Nëntor 2022
Kredo Finance Shpk

Specialist i Shërbimit të Klientit, Degët e Tiranës

Rreth nesh
Kredo Finance sh.p.k, një Institucion Financiar Mikrokredie, i cili ka filluar operimin në treg, për të ofruar tek individët, kredi konsumatore pa kolateral me shërbim të shpejtë dhe proces të përshtatshëm të huamarrjes, pa anashkaluar sigurinë dhe komoditetin e konsumatorëve.
Ekipi ynë përbëhet nga profesionistë financiarë, IT dhe shërbim klienti, të cilët janë ekspertë në fushën e tyre. Për shkak të zgjerimit gjeografik, ne jemi duke ftuar profesionistë për të aplikuar për pozitën e Specialist i Shërbimit të Klientit për degët Tiranë.

Përshkrimi i detyrave
√ Procesimi i aplikimeve per kredi ne dege duke ushtruar proceset e kontrollit dhe vleresimit te percaktuara nga kompania.
√ Vleresimi I dokumentacionit te paraqitur nga Klienti.
√ Organizimi I dosjes se kredise dhe paraqitja e rastit per aprovim sipas
kritereve te percaktuara ne procesin e kredidhenies.
√ Menaxhimi I kerkesave te ndryshme te klienteve ne lidhje me informacionin dhe
proceset e kredise se marre prej tyre.
√ Kryerja e transaksioneve te kesh-it per pagesat e kredive te procesuara dhe
menaxhimi I arkes sipas standarteve te duhura.
√ Sherbimi i klienteve ne dege duke u kujdesuar per kerkesat e tyre dhe adresimin e duhur te problematikave te raportuara sipas proceseve te brendshme te shoqerise.

Kërkesat kryesore
√ Diplome Universitare
√ Aftesi te shkelqyera komunikmi (verbale dhe ne te shkruar)
√ Eksperience ne sektorin e sherbimit te klientit per te pakten 1 vit.
√ Aftesi te forta ne identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve.
√ Aftesi analitike dhe I vemendshem ndaj detajeve.
√ Profesionalisht i afte per perdorimin e Microsoft Office Suite, Outlook
dhe Excel.
√ Menaxhues i shkelqyer i kohes dhe me aftesi per te vene prioritet e duhura
ne permbushjen e disa detyrave njekohesisht.

Benefitet
√ Kredo Finance deshiron te krijoje nje ambjent te vecante pune dhe eshte krenar per mundesite e barabarta te punesimit qe ofron
√ Institucioni Kredo Financë pjesë e mikrofinancës përvec pagës e cila për cdo pozicion pune është e miratuar me vendim të Bordi Drejtues ofron benefite financiare për pozicionet e punës të cilat janë më konkretisht .
√ Për nivelin Specialist ofrohet Paga + Bonus + Paketa e sigurimit mjekësor check- up kryerje analizash laboratorike
√ Trajnime zhvillimi per aftësitë profesionale dhe ndërpersonale
√ Aktivitete dhe organizime të ndryshme kulturore, sportive dhe argëtuese

Instruksione mbi aplikimin

Nese ju e vleresoni veten si kandidatin e duhur qe mund te ndihmoje ne rritjen e kultures se kompanise, ju lutem dergoni CV tuaj ne linkun:
https://talent.sage.hr/jobs/cee50172…a-785727e13a62

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Rr “Muhamet Gjollesha”, Tirana Ring Center, Nr. 8, Kati 9
  • Profili Sherbime Financjare