Specialist i Shërbimit të Klientit, Dega Vlorë 177 views7 applications

Job Expired

Specialist i Shërbimit të Klientit, Dega Vlorë

Hapur me:
E vlefshme deri më:
Emri Kompanise:
07 Tetor 2022
20 Tetor 2022
Kredo Finance Shpk

RRETH NESH

Kredo Finance sh.p.k, një Institucion Financiar Mikrokredie, i cili ka filluar operimin në treg, për të ofruar tek individët, kredi konsumatore pa kolateral me shërbim të shpejtë dhe proces të përshtatshëm të huamarrjes, pa anashkaluar sigurinë dhe komoditetin e konsumatorëve.

Ekipi ynë përbëhet nga profesionistë financiarë, IT dhe sherbim klientele, të cilët janë ekspertë në fushën e tyre. Për shkak të zgjerimit gjeografik, ne jemi duke ftuar profesionistë për të aplikuar për pozitën e Specialist i Shërbimit të Klientit për degën Vlorë.

PËRSHKRIMI I DETYRAVE

√ Procesimi i aplikimeve per kredi ne dege duke ushtruar proceset e kontrollit dhe vleresimit te percaktuara nga kompania.

√ Vleresimi i dokumentacionit te paraqitur nga Klienti.

√ Organizimi i dosjes se kredise dhe paraqitja e rastit per aprovim sipas kritereve te percaktuara ne procesin e kredidhenies.

√ Menaxhimi i kerkesave te ndryshme te klienteve ne lidhje me informacionin dhe proceset e kredise se marre prej tyre.

√ Kryerja e transaksioneve te kesh-it per pagesat e kredive te procesuara dhe menaxhimi I arkes sipas standarteve te duhura.

√ Sherbimi i klienteve ne dege duke u kujdesuar per kerkesat e tyre dhe adresimin e duhur te problematikave te raportuara sipas proceseve te brendshme te shoqerise.

KËRKESAT KRYESORE

√ Diplome Universitare

√ Aftesi te shkelqyera komunikimi (verbale dhe ne te shkruar)

√ Eksperience ne sektorin e sherbimit te klientit per te pakten 1 vit.

√ Aftesi te forta ne identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve.

√ Aftesi analitike dhe i vemendshem ndaj detajeve.

√ Profesionalisht i afte per perdorimin e Microsoft Office Suite, Outlook dhe Excel.

√ Menaxhues i shkelqyer i kohes dhe me aftesi per te vene prioritet e duhura ne permbushjen e disa detyrave njekohesisht.

BENEFITET

√ Kredo Finance deshiron te krijoje nje ambjent te vecante pune dhe eshte krenar per mundesite e barabarta te punesimit qe ofron

√ Institucioni Kredo Financë pjesë e mikrofinancës përvec pagës e cila për cdo pozicion pune është e miratuar me vendim të Bordi Drejtues ofron benefite financiare për pozicionet e punës të cilat janë më konkretisht

√ Për nivelin Specialist ofrohet Paga + Bonus + Paketa e sigurimit mjekësor check- up kryerje analizash laboratorike

√ Trajnime zhvillimi per aftësitë profesionale dhe ndërpersonale

√ Aktivitete dhe organizime të ndryshme kulturore, sportive dhe argëtuese

INSTRUKSIONE MBI APLIKIMIN

Nese ju e vleresoni veten si kandidatin e duhur qe mund te ndihmoje ne rritjen e kultures se kompanise, ju lutem dergoni CV tuaj ne linkun:

https://talent.sage.hr/jobs/d7a2f8c6-86c8-45d2-b850-e3827aa4529f

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 9 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Rr “Muhamet Gjollesha”, Tirana Ring Center, Nr. 8, Kati 9
  • Profili Sherbime Financjare