Specialist i Shërbimit të Klientit, Dega Fushë-Krujë 80 views

Job Expired

Specialist i Shërbimit të Klientit, Dega Fushë-Krujë

Hapur me:
E vlefshme deri më:
Emri Kompanise:
25 Nëntor 2022
06 Dhjetor 2022
Kredo Finance Shpk

Rreth nesh

Kredo Finance sh.p.k, një Institucion Financiar Mikrokredie, i cili ka filluar operimin në treg, për të ofruar tek individët, kredi konsumatore pa kolateral me shërbim të shpejtë dhe proces të përshtatshëm të huamarrjes, pa anashkaluar sigurinë dhe komoditetin e konsumatorëve.

Ekipi ynë përbëhet nga profesionistë financiarë, IT dhe shërbim klienti, të cilët janë ekspertë në fushën e tyre. Për shkak të zgjerimit gjeografik, ne jemi duke ftuar profesionistë për të aplikuar për pozitën e Specialist i Shërbimit të Klientit për degën Kamëz.

Përshkrimi i detyrave

√ Procesimi i aplikimeve per kredi ne dege duke ushtruar proceset e kontrollit dhe vleresimit te percaktuara nga kompania.

√ Vleresimi i dokumentacionit te paraqitur nga Klienti.

√ Organizimi i dosjes se kredise dhe paraqitja e rastit per aprovim sipas kritereve te percaktuara ne procesin e kredidhenies.

√ Menaxhimi i kerkesave te ndryshme te klienteve ne lidhje me informacionin dhe proceset e kredise se marre prej tyre.

√ Kryerja e transaksioneve te kesh-it per pagesat e kredive te procesuara dhe menaxhimi i arkes sipas standarteve te duhura.

√ Sherbimi i klienteve ne dege duke u kujdesuar per kerkesat e tyre dhe adresimin e duhur te problematikave te raportuara sipas proceseve te brendshme te shoqerise.

Kërkesat kryesore

√ Diplome Universitare

√ Aftesi te shkelqyera komunikmi (verbale dhe ne te shkruar)

√ Eksperience ne sektorin e sherbimit te klientit per te pakten 1 vit.

√ Aftesi te forta ne identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve.

√ Aftesi analitike dhe i vemendshem ndaj detajeve.

√ Profesionalisht i afte per perdorimin e Microsoft Office Suite, Outlook dhe Excel.

√ Menaxhues i shkelqyer i kohes dhe me aftesi per te vene prioritet e duhura ne permbushjen e disa detyrave njekohesisht.

Benefitet

√ Kredo Finance dëshiron te krijoje një ambjent te veçantë pune dhe është krenar për mundesitë e barabarta të punësimit që ofron

√ Institucioni Kredo Financë përvec pagës për cdo pozicion pune, ofron benefite te tjera, të cilat janë:

  • Për nivelin Specialist ofrohet Paga + Bonus + Paketa e Sigurimit Shendetesor Privat
  • Trajnime zhvillimi per aftësitë profesionale dhe ndërpersonale
  • Aktivitete dhe organizime të ndryshme kulturore, sportive dhe argëtuese

Instruksione mbi aplikimin

Nëse ju e vleresoni veten si kandidatin e duhur që mund të ndihmojë në rritjen e kulturës së kompanisë, ju lutem, dërgoni CV tuaj në linkun:

https://talent.sage.hr/jobs/a7777b20-192f-495a-abb7-9610bf077f6b

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Rr “Muhamet Gjollesha”, Tirana Ring Center, Nr. 8, Kati 9
  • Profili Sherbime Financjare