Specialist i Pajisjeve Fiskale 126 views4 applications

Job Expired

Përshkrimi i punës

 • Demostron njohuri dhe aftësi kompjuterike.

Detyrat dhe pergjegjësitë

 • Të jetë i aftë të instalojë, konfigurojë, të jape zgjidhje dhe suport për klientët Windows. Pritet njohuri e thelluar e sistemit Windows.
 • Te njohe qarqet elektronike.
 • Menaxhon kohën dhe projektet në mënyrë efektive.
 • Kryen detyra të tjera sipas nevojës

Edukimi dhe përvojat

 • Preferohet diplomë Bachelor në Inxhinieri elektronike,Kompjuterike,elektrike.
 • Eksperiencë minimale prej 2 vjetësh ose një kombinim ekuivalent i arsimit dhe përvojës përkatëse.·
 • Demonstron njohuri dhe aftësi ne shfrytëzimin e mjeteve inxhinierike të nevojshme për kryerjen e suksesshme të funksioneve thelbësore të këtij përshkrimi të vendit të punës.·
 • Duhet të demonstrojë aftësi për të kapur dhe dokumentuar kërkesat e softwarit.
 • Preferohen Cerfitikime për sisteme apo teknologji të caktuara.

Kërkesat Minimale të Gjuhëve.

 • Shqip
 • Anglisht

More Information

Please login with Candidate account to view more fields.
 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location
 • Profili Elektronike, Informatike/IT/Software, IT