Specialist i Marrëdhënies me Klientin 99 views

Job Expired
Hapur me:
E vlefshme deri me:
Emri Kompanise:
11 Janar 2021
18 Janar 2021
Kredo Finance Shpk
Rreth nesh Kredo Finance sh.p.k, një Institucion Financiar Mikrokredie, i cili ka filluar operimin në treg, për të ofruar tek individët, kredi konsumatore pa kolateral me shërbim të shpejtë dhe proces të përshtatshëm të huamarrjes, pa anashkaluar sigurinë dhe komoditetin e konsumatorëve.
Ekipi ynë përbëhet nga profesionistë financiarë, IT dhe sherbim klientele, të cilët janë ekspertë në fushën e tyre. Për shkak të zgjerimit gjeografik, ne jemi duke ftuar profesionistë për të aplikuar për pozicionin e Specialist i Marredhenies me Klientin.
Përshkrimi
I detyrave
√ Pergjegjes per identifikimin e metodave dhe zgjidhjeve me te mira ne menyre per te permiresuar ne cdo kohe sherbimin e klienteve tane.
√ Pergjegjes per komunikim korrekt dhe kthimin e pergjigjes per te gjithe individet te cilen na kontaktojne ne linjen telefonike, faqen tone te internetit, chatin e brendshem dhe ne te gjithe rrjetet sociale ne perdorim.
√ Pergjegjes per komunikimin e te gjithe ofertave aktive ne Kredo.al duke respektuar standartet e komunikimit dhe Sherbimit
√ Pergjegjes per monitorimin ne menyre te vazhdueshme te gjithe aplikimeve ne status te ndermjetem sipas procesit te kredidhenies ne fuqi.
√ Pergjegjes per mirembajtjen teknike te te gjithe proceseve duke u siguruar per funksionimin dhe dokumentimin e plote dhe perputhshmeri me politikat dhe procedurat ne fuqi.
√ Pergjegjes per ndertimin e manualeve operacionale se bashku me pergjegjesine e Njesise ne te cilen ben pjese ne menyre qe te gjithe perdoruesit te njohin dhe perdorin ne menyre korrekte te gjithe sistemet e informacionit te vendosura ne dispozicion.
√ Identifikon he raporton ne kohen e duhur problematika te ndryshme ne secalin nga proceset kryesore, duke u siguruar per mq3os nderprerjen e sherbimit te klientit.
√ Identifikon dhe analizon ne kohe problematikat e ndodhura ne process dhe me pas kryen raportimin e sakte dge te plote sipas proceseve ne fuqi.
√ Pergjegjes per testimin paraprak te te gjithe ndryshimeve ne sistemet e informacionit ne kohen e duhur
√ Ndihmon Pergjegjesin e Njesise ne percaktimin e objektivave dhe rezultateve per vitin ne menyre qe te sigurohet per kryerjen e tyre ne kohen e duhur.
√ Merr pjese ne aktivitete te ndryshme te organizuara , duke shprehur aftesiste e punes dhe bashkepunimit ne grup.
Kërkesat kryesore √ Diplome Universitare
√ Aftesi shume te mira organizative dhe per te punuar i/e pavarur kur performon detyren.
√ Aftesu shume te mira te menaxhimit te te dhenave
√ Aftesi te demostruara te menaxhimit me efektivitet te me shume prioriteteve njeheresh
√ Aftesi shune te mira ne komunikimin e shkruar, verbal dhe jo verbal.
√ Aftesi te shkelqyera te punes ne grup
√ Aftesi shume te mira kompjuterike
Benefitet

Instruksione mbi aplikimin

√ Kredo Finance deshiron te krijoje nje ambjent te vecante pune dhe eshte krenar per mundesite e barabarta te punesimit qe ofron
√ Institucioni Kredo Financë pjesë e mikrofinancës përvec pagës e cila për cdo pozicion pune është e miratuar me vendim të Bordi Drejtues ofron benefite financiare për pozicionet e punës të cilat janë më konkretisht
√ Për nivelin Specialist ofrohet Paga + Bonus + Paketa e sigurimit mjekësor check- up kryerje analizash laboratorike
√ Trajnime zhvillimi per aftësitë profesionale dhe ndërpersonale
√ Aktivitete dhe organizime të ndryshme kulturore, sportive dhe argëtuese

Kredo Finance deshiron te krijoje nje ambjent te vecante pune dhe eshte krenar per mundesite e barabarta te punesimit qe ofron.

Nese ju e vleresoni veten si kandidatin e duhur qe mund te ndihmoje ne rritjen e kultures se kompanise, ju lutem dergoni CV tuaj ne linkun:
https://talent.sage.hr/jobs/483d4b7c…b-268d8c3b0385

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location
  • Rruga/Zona Rruga Kongresi i Permetit
  • Profili Sherbime Financjare