Specialist i Burimeve Njerëzore 528 views3 applications

Job Expired

“SIGAL BUSINESS CENTER” Sh.p.k. Shoqëri me aktivitet Investimi i kapitalit dhe i burimeve te tjera financiare, per blerje te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, me qendër në Tiranë njofton  për 2 (dy) vende të lira pune si:

‘Specialist i Burimeve Njerëzore’

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

  • Të ketë diplomë universitare në Fakultein e Shkencave Sociale, Ekomomisë, Gjuhëve të Huaja etj.
  • Përvojë të mëparshme në pozicionin Specialiste Rekrutimi (minimumi 3 vjet) në sektorin agjencive të rekrutimit.
  • Të zotrojë shumë mire gjuhën Angleze, Italiane etj.
  • Të zotrojë paketën “Microsoft Office’’.
  • Aftësi komunikuese, oganizuese, analitike.

Të interesuarit, brenda dates 15.09.2023 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi dhe   referenca,nga punëdhënësit e mëparshëm në adresën “Qëndra e Biznesit SIGAL BUSINESS CENTER”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: info@sigalbc.al

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.

More Information

  • This job has expired!