Specialist Hidraulik 35 views1 application

ARKA Hotel pjesë e kompanisë ATDG (Art and Tourism Development Group), një nga kompanitë lider në fushën e Turizmit dhe hotelerisë,

Ju fton të aplikoni në pozicionin e:

Specialist Hidraulik

Përshkrim i përgjithshëm

Specialisti Hidraulik do të jetë përgjegjës për inspektimin dhe zgjidhjen e problematikave të rrjetit hidraulik.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Njohjen me përpikmëri të shtrirjes së rrjetit hidraulik dhe llojeve të materialeve të përdorura në to;
 • Eleminimin në cdo kohë të problemeve hidraulike të krijuara;
 • Zbatimin e procedurave të përcaktuara nga departamenti;
 • Konstatimin dhe përcaktimin e materialeve të nevojshme për mirëmbajtjen rutinë dhe atë të jashtëzakonshme të rrjetit hidraulik;
 • Raporton me shkrim për problemet e konstatuara dhe mënyrat e zgjidhjes së tyre;

Kualifikimet dhe Aftësitë:

 • Të ketë mbaruar arsimin mesëm;
 • Të ketë minimalisht 3 vjet pune;
 • Të ketë mbaruar kurse të arsimit profesional në degën hidraulike;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, planifikuese dhe organizuese;
 • Të punuoj në grup me menaxherët dhe stafin në një shumëllojshmëri procesesh;
 • Të krijoj dhe të ruaj marrëdhënie korrekte me bashkëpunëtorët, punonjësit gjatë procesit të punës;
 • Të ketë njohuri të mira të ‘’Paketës Office’’;

Ofrohet:

 • Pagesë konkuruese

Shënim: Ju lutem të interesuarit të specifikojnë pozicionin e tyre të punës gjatë aplikimit!

Aplikantët të dërgojnë CV në adresen e e-mailit: hr@atdg.alose te kontaktojne ne numrin e telefonit: +355686082912

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887, date 10.03.2008 i ndryshuar, vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Cel. : +355686082912

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 29 Jobs
 • Location
 • Profili Turizem