Sous Chef 461 views1 application

Eagle Heads Group mission is to create vertically integrated consumer brands that deliver happiness across the globe. From our headquarters in Tirana, our multi-disciplinary international team of innovators leverages technology and behavioral science to design amazing customer experiences.

Eagle Heads Group është duke kërkuar të punësojë: Sous Chef

Sous Chef është përgjegjës për planifikimin dhe drejtimin e përgatitjes së ushqimit në kuzhinë. Kjo përfshin një shkallë të madhe mbikëqyrjeje të stafit të kuzhinës. Si asistent i Kuzhinierit Ekzekutiv, Sous Chef do të asistojë me planifikimin e menusë, inventarin dhe furnizimet.

Kriteret e kërkuara :

  • Eksperiencë te mëparshme në restorant/hotel me kuzhinë ndërkombëtare
  • Mbikëqyr dhe merr pjesë në përgatitjen e të gjitha produkteve ushqimore në përputhje me metodat dhe recetat e përcaktuara.
  • Kontrollon funksionin e turnit të ditës dhe menunë e përditshme për të siguruar nivelin e duhur të prodhimit.
  • Kujdeset që të gjithë përbërësit ushqimor të jenë vendosur në mënyrë të rregullt dhe të sigurtë, për të evituar ndonjë incident
  • Sigurohet që produktet e përdorura nga seksioni i tij janë të freskëta dhe janë ruajtur siç duhet.
  • Njohuri të mira të HACCP standarteve të higjenës në kuzhinë
  • Aftësi të mira komunikimi
  • Të jetë njohës i gjuhës angleze. 

Ne ofrojmë:

  • Një atmosferë miqësore dhe energjike pune.
  • Katër javë kalendarike leje vjetore (plus pushimin për Festat Zyrtare)

 

Ju lutem dërgoni aplikimin tuaj në adresëcareers@eagleheadsgroup.com ose duke telefonuar në numrin +355697037770 duke specifikuar pozicionin për të cilin aplikoni.
Vet
ëm kandidatet e përzgjedhur do të kontaktohen për fazat e mëtejshme të procesit të rekrutimit.

Only candidates can apply for this job.