Software developer JAVA 32 views

DBA PRO S.p.A. shoqeri ICT e kontrolluar nga DBA Group SPA zhvillon platforma softuerike ne mbeshtetje te inxhinierisë,
te projekteve dhe asset management, te sigurise dhe te kontrollit ne automatizimit industrial;
zbaton zgjidhje për automatizimin e proceseve që lidhen me menaxhimin e ciklit jetësor dhe funksionimin e rrjeteve infrastrukturore teknologjike,
logjistike, rrugore – autostradale dhe ofron shërbime konsulence të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit për menaxhimin e veprave dhe infrastrukturave.

Departamenti
ICT
Pozicioni: SOFTWARE DEVELOPER JAVA

Pershkrimi:
Personi i kërkuar, do jete pjese e ekipit te zhvillimit të softuerit, do të kujdeset për zhvillimin, mirëmbajtjen dhe zgjerimin e suite software legacy të DBA,
duke raportuar te Menaxheri i Projektit. Në të njëjtën kohë me zhvillimin, ai do të jetë përgjegjës për hartimin e dokumentacionit teknik
që shoqëron aplikacionet e zhvilluara sipas praktikave më të mira të përbashkëta.
Ndërveprimi me ekipin funksional do të jetë i nevojshëm për t’i mbështetur ata në përcaktimin dhe hartimin e specifikimeve të testit.

Kualifikimet dhe kërkesat

• Diplomë Bachelor në Informatike ose ekuivalente.
• 2 vite eksperience në zhvillimin e softuerit, mundësisht të fituar në sektorin e zhvillimit të ueb-it
• Njohuri të gjuhëve Java dhe Javascript për Windows, Linux dhe SQL
• Është një kërkesë preferenciale të kete përvojë të fituar me përdorimin e MS SQL Server
• Dinamizëm dhe aftësi për të punuar në ekip dhe sipas objektivave
• Aftësi të forta për zgjidhjen e problemeve dhe përcaktimin e problemeve
• Duhet të jetë në gjendje të përballojë situata stresuese
• Te kryeje punen me standarde të larta cilësie dhe saktësie dhe është autonome në menaxhimin e projekteve të caktuara

Shënime
Ju lutemi, dërgoni aplikimin tuaj të plotë duke përfshirë një letër motivimi dhe CV- në, tek adresa: office@brahimajferizajlaw.albrahimaj.law@gmail.com

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 17 Jobs
  • Location Tiranë
  • Profili Sherbime juridike