Shoqëria F.E.A.R. Shpk kerkon te punesoje EKONOMISTE 178 views6 applications

Shoqëria FEAR Shpk me vendndodhje ne Tirane dhe me nje aktivitet te suksesshem qe prej vitit 1995 ne tregtimin me shumice dhe pakice te pjeseve te kembimit per automjete, kerkon te zgjeroje stafin duke punesuar:

EKONOMISTE

Detyrat:

-Hedhja e faturave të blerjes/ shitjes.
-Hedhja e veprimeve të bankës/arkës.
-Rakordim të kartelave klient/furnitor.
-Kujdeset për mallin në doganë dhe furnzimin e saj në magazinë.
-Detyra të tjera për të cilat punonjësi ngarkohet sipas nevojave të eproreve.

Kriteret:

– Të ketë mbaruar arsimin e lartë profil Ekonomik
– Të ketë njohuri shumë të mira të paketës Microsoft Office (të avancuara në Excel)
– Eksperienca të mëparshmë në blerje, përbën avantazh
– Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze
– Njohje shumë e mirë e sistemeve/programeve financiare (përparësi programi Bilanc)

Te interesuarit te dergojne nje CV ne adresen: info@fear.al
Kontakt WhatsApp: 0694025545

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Laprake
  • Tel/Mob 0694025545
  • Profili Tregti me shumice