Shofer 387 views1 application

Job Expired

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit, Spitali Salus kërkon të punësojë Shofer në Spitalin “Salus” në Tiranë.

Karakteristikat për kanditatët janë:
-Të ketë të paktën arsimin e mesëm.
-Të ketë eksperiencë të mëparshme pune në këtë profil.
-Aftësi shumë të mira komunikuese.
-Aftësi të mira bashkëpunimi dhe pune në grup.
-Të jetë njohës i gjuhes Italiane dhe angleze përbën prioritet.

Procedura e aplikimit:

Kandidatët aplikues, deri në datën 20.08.2023, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe në formatin Europass.

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura mësipër do të kontaktohen. Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (i ndryshuar).

Suksese!

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi